Projektas "Lietuvos partizanų kovų keliais"

2017 m. gegužės 13 d. Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga, įgyvendindama projektą ,,Lietuvos partizanų kovų keliais’’, finansuotą Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, mokyklų istorijos mokytojams organizavo išvyką į Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejų. Mokytojai aplankė ir Juozo Klimavičiaus – Milžino partizanų būrio žūties vietą, kur yra atstatytas jų bunkerio fragmentas ir pastatytas G. Žilio paminklas „Šaudyta Lietuva“ bei Juozo Jakavonio –Tigro sodybą Kasčiūnų kaime, kurioje buvo įrengtas bunkeris ir jame slėpėsi Pietų Lietuvos partizanų vadai Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Juozas Vitkus-Kazimieraitis.

Įrašų
puslapyje