Tautinių bendrijų taryba

Veikianti kaip patariamoji institucija, Tautinių bendrijų taryba atstovauja tautines mažumas Lietuvos tautinių mažumų politikos koordinavimo klausimais. Įtraukdama tautinių mažumų atstovus į sprendimų procesus, Taryba vadovaujasi tarptautinės teisės principais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir Tautinių bendrijų tarybos nuostatais.

Nuo tautinės mažumos, kurios skaitlingumas pagal paskutinius 2011 metų visuotinio gyventojų surašymo duomenis Lietuvos Respublikoje viršija 100 tūkst. žmonių, renkami 3 Tarybos nariai, nuo tautinės mažumos, kurios skaitlingumas yra nuo 10 tūkst. iki 100 tūkst. – du atstovai, nuo tautinės mažumos, kurios skaitlingumas  mažesnis nei 10 tūkst. – vienas atstovas.

2015 metų lapkričio mėnesio pabaigoje Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizavo Tautinių bendrijų tarybos rinkimus.

Atsižvelgiant į rinkimų rezultatus bei vadovaujantis Tautinių bendrijų tarybos nuostatais,  Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-47 ketveriems metams buvo patvirtinta Tautinių bendrijų tarybos personalinė sudėtis.

Pirmojo posėdžio metu Tautinių bendrijų taryba išrinko pirmininkę, kuria tapo Vilniaus latvių draugijos pirmininkė, didelę darbo patirtį taryboje turinti Gunta Rone.

Įsakymas dėl Tautinių bendrijų tarybos nuostatų patvirtinimo, 2015 m. lapkričio 9 d. Nr. ĮV-35

2015-2019 metų Tautinių bendrijų tarybos sudėtis:

Sergo Amirgulašvili – Lietuvos gruzinų kultūros draugijos “Iberija” pirmininko pavaduotojas;

Ruslan Arutiunian – Lietuvos armėnų sąjungos narys;

Liučija Bartkienė – Lietuvos rumunų kultūros bendrijos “Dačija” pirmininkė;

Jelena Berežok – viešosios įstaigos “Slavų estetinio lavinimo centras” pirmininkė;

Mahiras Gamzajevas – Lietuvos azerbaidžaniečių draugijos pirmininkas;

Hicham Ibrahim – Lietuvos libaniečių bendruomenės narys;

Motiejus Jakubauskas - Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotojas;

Ela Kanaitė – Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacijos pirmininkė;

Sabina Kanapina – Lietuvos kazachų bendruomenės ,,Nursaulė” pirmininkė;

Božena Karvelienė – asociacijos “Romų integracijos namai” pirmininkė;

Marytė Maslauskaitė – Kauno vokiečių bendrijos pirmininkė;

Leonidas Melnikas – Lietuvos žydų bendruomenės narys;

Galina Miškinienė - Vilniaus apskrities totorių bendruomenės pirmininkė;

Evelina Paulavičienė – Lietuvos graikų draugijos ,,Patrida” pirmininkė;

Nadiežda Petrauskienė – Rusų kultūros centro narė;

Gunta Rone – Vilniaus latvių draugijos pirmininkė;

Marija Rubaževičienė – Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugijos pirmininkė;

Eminat Saijeva – Baltijos čėčėnų bendrijos pirmininkė;

Gžegož Sakson – Lietuvos lenkų teisininkų sąjungos pirmininkas;

Larisa Sliesareva – Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo pirmininkė;

Valentin Stech – Vilniaus baltarusių politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas;

Natalija Šertvytienė – Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė;

Romuald Špakovski – Lietuvos karaimų kultūros bendrijos narys;

Leonid Tregub – Pabaltijo ukrainiečių asociacijos pirmininkas;

Leila Urmanova – Vnukova – Uzbekų kultūros centro pirmininkė;

Liia Urman – Lietuvos estų draugijos pirmininkė;

Vladislav Voinič – viešosios įstaigos ,,Pasaulio vilniukų suvažiavimas" direktorius;

Valenty Voinilo –asociacijos Lenkų informacijos centras Vilniuje ,,Info Rum“ pirmininkas.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-06