Departamentas bendradarbiaus su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka

Data

2019 04 09

Įvertinimas
0
02.jpg

Balandžio 9 d. Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp šių institucijų.

Dokumentu numatyta abipusiškai naudinga partnerystė ir aptartos tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės rūpinantis Lietuvoje gyvenančių etninių bendrijų kultūros paveldo atvėrimu ir sklaida, ypatingas dėmesys kreiptas į edukacinių programų kūrimo ir plėtros aspektus. Sutartimi taip pat numatytas bendradarbiavimas inicijuojant, įgyvendinant, viešinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis švietimo, mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityse.

Pasirašant sutartį dalyvavo Tautinių mažumų departamento Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė, Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė Gunta Rone, Nacionalinės bibliotekos atstovai – Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė Jolanta Budriūnienė ir Komunikacijos ir rinkodaros departamento direktoriaus pavaduotojas Tomas Čepelevskis.

Rengiantis 2020 m. minėti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus, buvo aptarti bendrų kultūros, edukacijos ir leidybos projektų įgyvendinimo klausimai, svarstytos praktinės šios veiklos galimybės.

TMD ir Nacionalinės bibliotekos informacija