Informacija apie mikroįmonėms teikiamas valstybės subsidijas

Data

2020 05 21

Įvertinimas
0
micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash.jpg

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nustatytus kriterijus, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) sudarė 34 tūkst. mikroįmonių sąrašą, kurias asmeniškai pakvies teikti paraišką subsidijai gauti. Įmonės pakvietimo sulauks netrukus, jį pateikti turės per  Mano VMI.

Kvietimą teikti prašymą subsidijai gauti Mano VMI sistemoje sulauks įmonės, kurios:
–    š. m. gegužės 1 d. turėjo ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojus;
–    yra įtrauktos į VMI sudarytus nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašus; 
–    2019 m. sumokėjo gyventojų pajamų mokestį į savivaldybės ir valstybės biudžetus;
–    nėra bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos.

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, savo ruožtu, taip pat vertina VMI atrinktas mikroįmones ir nustato didžiausias leistinas pagalbos sumas, nustatytas Europos Komisijos reglamentu. 
 
Pagal jį, bendra vienai įmonei suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus mokestinius metus. Įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, suma neturi viršyti 100 tūkst. eurų; žemės ūkio sektoriaus vienai įmonei – 20 tūkst. eurų; žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus vienai įmonei – 30 tūkst. eurų.

Daugiau informacijos – VMI paruoštoje atmintinėje.