Kauno tautinių bendruomenių veiklą užtikrinančiu centru rūpinsis valstybė

Data

2018 08 08

Įvertinimas
0
kitkc.jpg

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu valstybė nuosavybėn perėmė Kauno miesto savivaldybės, kaip viešosios įstaigos Kauno įvairių tautų kultūrų centro dalininkės turtines ir neturtines teises ir pareigas ir pavedė Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Kauno įvairių tautų kultūrų centro savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.

Viešoji įstaiga Kauno įvairių tautų kultūrų centras yra 2004 m. įsteigta ne pelno siekianti organizacija. Centro steigėjais buvo Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kauno miesto savivaldybė. Iki nutarimo priėmimo Kauno įvairių tautų kultūrų centro dalininkais buvo Kauno miesto savivaldybė ir nuo 2015 m. liepos 1 d. - Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, valdantys po 50 % turtinių ir neturtinių teisių.

Kauno įvairių tautų kultūrų centro veiklos tikslai - tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą, veikiant kultūros, mokslo ir švietimo srityse, bei teikiant šių sričių paslaugas visuomenės nariams, sudaryti sąlygas tautinių kultūrų pažinimui, tautinių mažumų savitumo išsaugojimui, jų kultūrinei veiklai, meninei saviraiškai; siekti visaverčio tautinių mažumų integravimosi į miesto gyvenimą, puoselėti gyventojų tautinę toleranciją ir daugiataučio įvairių kultūrų miesto tradicijas.

Centras inicijuoja įvairius kultūros, meno, paveldo, tarpdisciplininius projektus, organizuoja kultūros renginius: koncertus, meno parodas, vakarones, poezijos skaitymus, kulinarinio paveldo ir knygų pristatymus ir t.t. Taip pat rengia mokymus bei seminarus tautinių mažumų bendruomenių vadovams, lyderiams, aktyviems organizacijų nariams bei jaunimui. Įstaiga kviečia mokslininkus ir specialistus į mokslines konferencijas, seminarus ir diskusijas apie tautinių bendrijų istoriją, veiklą, aktualijas bei problemas, integracijos procesus. Įstaigos administracija kaupia, sistemina bei platina medžiagą apie tautines mažumas, padeda mokslininkams, studentams bei moksleiviams atlikti tyrimus, rengia pranešimus bei straipsnius spaudai, dalyvauja televizijos ir radijo laidose.

Kasmet Kauno įvairių tautų kultūrų centras organizuoja apie 100 renginių, skirtų tautinių bendrijų kultūros sklaidai ir tradicijų puoselėjimui, sulaukia daugiau nei 10 000 lankytojų, nuolat veikia rusų, ukrainiečių, lenkų, armėnų, totorių, vokiečių, žydų bendruomenės. Įstaiga dalyvauja tarptautiniuose projektuose – „Erasmus+“, „Youth in action“, Šiaurės Reino-Vestfalijos programoje ewoca, bendradarbiauja su savanoriais iš įvairių pasaulio šalių.

Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės perimant valstybės nuosavybėn Kauno miesto savivaldybės, kaip viešosios įstaigos Kauno įvairių tautų kultūrų centro turtines ir neturtines teises ir pareigas, siekiama gerinti viešųjų įstaigų veiklos valdymo efektyvumą bei stiprinti skirtingų tautinių mažumų bendruomenių organizacijų veiklas įgyvendinant visuomenei naudingus projektus ir sprendžiant aktualius valstybei klausimus.