Kvietimas žiniasklaidos priemonėms ir žurnalistams teikti paraiškas paramai iki 15 tūkst. Eur gauti

Data

2018 06 13

Įvertinimas
0
1200px-Flag_of_the_Nordic_Council_2016.svg (1).png

Šiaurės ministrų taryba kviečia Lietuvoje registruotas žiniasklaidos priemones arba žurnalistus teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Pagrindinis programos tikslas yra gerinti vietos, regioninės ir nacionalinės žiniasklaidos ir jos produktų kokybę bei patrauklumą, ypatingą dėmesį skiriant informacijos turiniui tautinių bendrijų kalbomis ir etniškai skirtingiems ar ypatingiems regionams Baltijos šalyse. Programa siekiama skatinti aukštos kokybės regioninės ir nacionalinės žiniasklaidos produktų ir žiniasklaidos turinio rengimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Pagrindinis rezultatas, kurio tikimasi iš remiamo projekto, yra aukštos kokybės spaudos, transliacijų ar internetinės žiniasklaidos turinys, susijęs su rusų ir lenkų tautinėmis bendrijomis Baltijos šalyse. Turinys gali būti rengiamas rusų, lenkų, lietuvių, estų ir latvių kalbomis, tačiau pirmenybė bus teikiama turiniui rusų ir lenkų kalbomis.

Visi projektų metu sukurti žiniasklaidos produktai turėtų būti publikuojami vietos, nacionalinėse arba regioninėse žiniasklaidos priemonėse, registruotose vienoje ar daugiau Baltijos šalių. Norėdami gauti paramą laisvai samdomi žurnalistai turės įrodyti, jog turi prieigą prie turinį publikuosiančios žiniasklaidos priemonės.

Paraiškas gali teikti vienoje iš trijų Baltijos valstybių registruotų žiniasklaidos priemonių redakcijos arba pavieniai laisvai samdomi žurnalistai.

Rėmimo programa skirta tik žiniasklaidos turiniui, todėl tiesiogiai nerems įgūdžių ir gebėjimų ugdymo, studijų kelionių, mokymo veiklų, įrangos įsigijimo, patalpų nuomos ir t.t.

Mažiausia paramos suma yra 600 eurų, didžiausia – 10 000 eurų. Atskirais atvejais, jei projekto veiklos vykdomos partnerystės būdu tarp kelių partnerių vienoje šalyje arba tarp kelių partnerių daugiau nei vienoje Baltijos šalyje, paramos suma gali siekti 15 000 eurų.

Ilgiausia projekto trukmė – 12 mėnesių.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. liepos 19 d., 23:59 val. Lietuvos laiku. Užpildytas paraiškas siųsti el. paštu mediagrants@norden.lt.

Visi projekto dokumentai (paraiškos, ataskaitos) teikiami anglų kalba. 

Atrinktiems kandidatams bus pranešta iki 2018 m. rugsėjo 15 d.

Kontaktai
tel.: +370 685 36192
mediagrants@norden.lt
www.nordicmediagrants.org