Lietuvos patirtis integruojant romus į darbo rinką buvo pristatyta Kroatijoje

Data

2018 10 02

Įvertinimas
0
8145a320-862f-eb3a-6596-cb2143d30e76.png

Rugsėjo 25-26 d. Kroatijoje vyko tarptautinis ekspertų seminaras „Romų jaunimo perėjimas nuo išsilavinimo iki darbo rinkos“, kurį organizavo Europos Taryba kartu su Kroatijos Tautinių mažumų ir žmogaus teisių biuru.

Seminare dalyvavusi Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ryšių su tautinėmis mažumomis skyriaus vyr. specialistė Gražina Sluško pristatė gerąją Lietuvos patirtį užtikrinant romų jaunimo integraciją į visuomenę ir įsitvirtinimą darbo rinkoje. Buvo pristatytos romų nuotolinio mokymo iniciatyvos, suaugusiųjų mokyklų, profesinio mokymo programos, finansuojamos ES projektų lėšomis.

Renginio metu buvo susipažinta su kitų šalių praktika užtikrinant romų jaunimo integraciją, pasidalinta informacija apie romų padėtį Kroatijoje bei išgirsti tarptautinių institucijų bei romų nevyriausybinių organizacijų pasiūlymai kaip efektyviai užtikrinti romų jaunimo integraciją švietimo ir darbo srityse.

Europos Taryba sprendžia su Romų integracija susijusius klausimus nuo 1969 m., kai į šios tautinės mažumos problematiką buvo atkreiptas dėmesys siekiant užtikrinti švietimo galimybę visiems. 1983 m. Taryba inicijavo Romų mokytojų apmokymo programą, o 1993 pirmą kartą Romų bendruomenė buvo pripažinta kaip „tikroji Europos mažuma“. 

Per šį laikotarpį Europos Taryba ėmėsi daug įvairių veiksmų romų integracijai skatinti, o 2011 m. Europos Tarybos Ministrų pavaduotojų biuras patvirtinto naujojo Ekspertų komiteto (CAHROM) įgaliojimus. Vienas iš pagrindinių CAHROM tikslų – nacionalinių politikų romų integracijos klausimai analizė ir įvertinimas bei apsikeitimas gerąja patirtimi. CAHROM asocijuotais stebėtojais yra Tarptautinės organizacijos, Europos romų ir keliautojų forumas bei kitos organizacijos.