Sausio 13-osios proga – Prezidento apdovanojimai už Lietuvos laisvę kovojusiems ukrainiečiams

Data

2020 01 13

Įvertinimas
0
1991-01-13.-Prie-Seimo.jpg

Lietuvai minint Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, Tautinių mažumų departamentas kviečia prisiminti lietuvių, lenkų, rusų, ukrainiečių, baltarusių, estų, latvių, azerbaidžaniečių, armėnų, rumunų, totorių, karaimų, žydų ir kitų tautybių Lietuvos žmonių indėlį kelyje į Nepriklausomybę.

Tautinių mažumų atstovai aktyviai dalyvavo Sąjūdžio mitinguose ir suvažiavimuose nuo pat jo susikūrimo. 1988 metų rugsėjį tautinių bendrijų atstovai susirinko į pasitarimą, kuriame nutarė aktyviai įsijungti į besiformuojančio judėjimo veiklą. Buvo įkurta Lietuvos tarpnacionalinė koordinacinė asociacija. Asociacija aktyviai palaikė dialogą tarp įvairių tautinių bendrijų ir ragino vienytis, siekiant atkurti Lietuvos valstybingumą. 

Pirmieji prie judėjimo už nepriklausomybę prisijungė kultūros ir mokslo atstovai, kiti aktyvistai. 1990 m. kovą rusakalbiams Lietuvos gyventojams leidžiamas laikraštis „Echo Litvy“ išspausdino labai svarbų pareiškimą apie tai, kad Lietuvoje gyvenantys estai, rumunai, rusai, azerbaidžaniečiai, totoriai, žydai, ukrainiečiai, armėnai remia ir sveikina Lietuvos valstybės sprendimą atsiskirti nuo SSRS.

Protestuodama prieš Sausio 13-osios įvykius, Asociacija parašė kreipimąsi į Michailą Gorbačiovą, kurį pasirašė trys tūkstančiai įvairių Lietuvos tautybių žmonių. Šį kreipimąsi į Maskvą vežė Nepriklausomybės akto signataras Eugenijus Petrovas kartu su Alfredu Nazarovu ir Vladimiru Gražuliu. Aukščiausioji Taryba išsiuntė graikų bendruomenės atstovą Nikolajų Medvedevą į Maskvą deryboms. Jo darbas buvo labai svarbus Lietuvai. 

Iškart po kruvinų įvykių, 1991 m. sausį Rusų kultūros centras raštu kreipėsi į Lietuvos rusus ir visus Lietuvos gyventojus. Kreipimesi buvo pateikta neiškraipyta informacija apie tragiškus 1991 sausio 13-osios įvykius Vilniuje prie Televizijos ir radijo komiteto.

1991 m. Lietuvos tautinių bendrijų atstovų kreipimesi į Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką Vytautą Landsbergį, Sovietų Sąjungos Prezidentą Michailą Gorbačiovą, pasaulio tautas, buvo rašoma: „<...> Mes, Lietuvos Respublikos tautinių bendrijų atstovai <...>. Protestuojame prieš veiksmus, nukreiptus prieš Lietuvos Respubliką ir reikalaujame nedelsiant sustabdyti sovietinės kariuomenės smurtą <...> ir skubiai sėsti už derybų stalo su teisėta mūsų Respublikos Vyriausybe“.

Rusų ir ukrainiečių kalbomis taip pat buvo kreiptasi į sovietų armijos karius bei SSSR Aukščiausiosios tarybos tautybių tarybos pirmininko pavaduotoją B. Oleiniką. Sovietų karių buvo prašoma nekelti ginklo prieš taikius Nepriklausomybę ginančius Lietuvos piliečius.

Šiemet, minint Laisvės gynėjų dieną, prezidentas Gitanas Nausėda daugiau kaip dviem dešimtims Lietuvos ir Ukrainos piliečių įteikė Sausio 13-osios medalius. Iš viso buvo apdovanoti 24 asmenys, iš jų 11 – ukrainiečiai. Ukrainiečiai apdovanoti už paramą Lietuvai per 1991 metų Sausio įvykius. Dalis jų buvo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo gynėjai. Tarp apdovanotųjų yra Ukrainos savanorių bataliono „Aidar“ būrio vadas, biologijos mokslų daktaras Jevgenijus Dykyjus. Jis 1991 metais per Sausio įvykius buvo Vilniuje ir gynė Lietuvos laisvę. 

Pagal įstatymą, Sausio 13-osios atminimo medalis skiriamas pagerbti Lietuvos bei užsienio valstybių piliečius, kurie pasižymėjo ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1991 metų sausio – rugsėjo mėnesiais. 1991 metų sausį sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo SSRS. Per Sausio įvykius žuvo 14 žmonių, šimtai buvo sužeisti.