Tautinių mažumų departamentas prašo Švietimo ir mokslo ministerijos pritarti ilgųjų gimnazijų statuso suteikimui trims tautinių mažumų mokykloms

Data

2017 09 04

Įvertinimas
0
vilniaus-aleksandro-puskino-mokyklos-moksleiviai-sodino-azuoliukus-571f65c8ed193.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kreipėsi į švietimo ir mokslo ministrę Jurgitą Petrauskienę, prašydamas pritarti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimui dėl ilgųjų gimnazijų statuso suteikimo Aleksandro Puškino, Adomo Mickevičiaus ir Simono Konarskio mokykloms.

Departamentas pažymi, kad pasikeitęs šių mokyklų statusas leis joms aktyviau vystytis, sudarys galimybes moksleiviams iš viso Vilniaus miesto mokytis šiose mokyklose, bus patogesnis šias mokyklas lankantiems moksleiviams, o svarbiausia – atitiks mokyklų pedagogų, moksleivių ir jų tėvų lūkesčius.

„Mes palaikome ir pritariame švietimo reformos tikslams ir siekiams, tačiau manome, kad tautinių mažumų švietimo klausimai turėtų būti sprendžiami lanksčiau, nes jie pasižymi savo specifika, įtakojančią Lietuvos tarptautinį bendradarbiavimą bei kartais keliančią nereikalingas įtampas šalies viduje. Manome, kad šiuo atveju turėtų būti atsižvelgta į mokyklų bendruomenių poreikius ir prašome rasti galimybę šioms trims mokykloms suteikti ilgųjų gimnazijų statusą“, – sako Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė.

Rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė tam, kad Aleksandro Puškino mokykla, kurioje dėstymas vyksta rusų kalba, būtų pertvarkoma į ilgąją gimnaziją su Humanistinės kultūros ugdymo meninės veiklos samprata. Simono Konarskio ir Adomo Mickevičiaus gimnazijos lenkų dėstomąja kalba atitinkamai įgytų novatoriško verslumo ugdymo bei ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo pakraipas.

Statistikos departamento duomenimis, tautinėms mažumoms priklauso 15 proc. Lietuvos gyventojų. Tautinės mažumos sudaro 36 proc. sostinės gyventojų.