Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skyrė finansavimą kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę 2019 m.

Data

2019 03 01

Įvertinimas
0
2284_480e40eede3a42eeb4f6c6c751efc8ba.jpg
Tautinių mažumų departamentas, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę, programą, 2018 metų pabaigoje skelbė projektų konkursus 2019 metams.
 
Šiemet Tautinių mažumų departamentas finansavo keturių krypčių kultūrų plėtotės projektus:
Tautinių mažumų kultūros sklaidos;
Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje;
Tautinių mažumų vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo;
Tautinių mažumų kultūros sklaidos visuomenės informavimo priemonėse.
 
Tautinių mažumų kultūros sklaidos sričiai paraiškas galėjo teikti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos. 
 
Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje sričiai, be aukščiau išvardintų organizacijų, paraiškas taip pat galėjo teikti ir ugdymo įstaigos.
 
119 projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, skirtas 171 tūkst. Eur finansavimas.
 
26 projektams, skirtiems vykdyti pilietiškumo ugdymo, tarpkultūrinio dialogo ir atminties įprasminimo veiklas, skirtas Pietryčių Lietuvos regionui, skirta 53 tūkst. Eur.
 
21 kultūros projektui, skirtam stiprinti tautinių mažumų vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo veiklas, skirta 23 tūkst. Eur.
 
11 projektų, įgyvendinančių iniciatyvas, skirtas tautinių mažumų žiniasklaidos priemonių bei nevyriausybinių organizacijų informacinio raštingumo ir atsparumo propagandos poveikiui didinimui skirta 30 tūkst. Eur.
 
Finansuotų kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, sąrašą rasite paspaudę šią nuorodą.
 
Dėl finansuotų tautinių mažumų kultūros sklaidos bei tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo projektų daugiau informacijos gali suteikti:
Dėl Pietryčių Lietuvoje projektų – Aušra Šokaitienė, (8 5) 219 48 58, ausra.sokaitiene@tmde.lt.
Dėl finansuotų tautinių mažumų vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo projektų – Irma Rabcevičienė, (8-5) 219-48-27, irma.rabceviciene@tmde.lt.
Dėl finansuotų tautinių mažumų kultūros sklaidos visuomenės informavimo priemonėse projektų – Sergej Dobriakov, (8-5) 219 48 29, sergej.dobriakov@tmde.lt.