Tautinių mažumų departamente tartasi dėl tautinių bendruomenių istorijos reprezentavimo koncepcijos

Data

2017 09 08

Įvertinimas
0
01.jpg

Rugsėjo 7 d. Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vyko darbo grupės Lietuvos tautinių bendruomenių istorijos reprezentavimo koncepcijai parengti posėdis. Susitikime dalyvavo ir patirtimis bei idėjomis dalinosi Vytauto Didžiojo universiteto Politologijos katedros profesorius prof. dr. Šarūnas Liekis; Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Algimantas Kasparavičius; Vytauto Didžiojo universiteto Politologijos katedros profesorius dr. Antanas Kulakauskas; Milersvilio universiteto (JAV) istorijos profesorius Saulius Sužiedėlis; Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas dr. Hektoras Vitkus, Lenkijos instituto direktorius Marcin Łapczyński, projektų koordinatorė Anna Pilarczyk-Palaitis, atstovai iš Lenkijos Respublikos ambasados bei tarptautinis ekspertas – Krokuvos Jogailos universiteto Istorijos instituto docentas habil. dr. Jakub Basista.

Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė pristatė susirinkusiems Lietuvos tautinių mažumų informacinio centro–muziejaus sukūrimo idėją, kuri įgyvendintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.1.4 papunkčio darbo „Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą“ 5 veiksmą „Tautinių bendruomenių istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos parengimas ir įgyvendinimas“.

Posėdžio metu aptartas koncepcijos parengimo veiksmų planas, diskutuota, kokie turėtų būti svarbiausi kuriamo informacinio centro akcentai ir juos vienijanti tema.