Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės įsakymai

Dėl premijos už tarpkultūrinio dialogo skatinimą steigimo ir nuostatų patvirtinimo (2015-10-05, Nr. ĮV-29)

Dėl 2016 metų Valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2016-02-25, Nr. ĮV-20)

Dėl 2016 metų Valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2016-02-29, Nr. ĮV-21)

Dėl viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namai direktoriaus 2016 m. kintamosios atlyginimo dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2016-02-29, ĮV-22)

Dėl patariamojo komiteto patvirtinimo (2016-03-21, Nr. ĮV-24)

Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojimo garbės ženklu "Už nuopelnus" nuostatų patvirtinimo (2016-04-15, ĮV-30)

Dėl nuotraukų konkurso "Įvairios tautybės - viena Lietuva" nuostatų patvirtinimo (2016-04-19, Nr. ĮV-31)

Dėl apdovanojimo sidabro garbės ženklu (2016-04-19, Nr. ĮV-32)

Dėl apdovanojimo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atminimo dovana tvarkos patvirtinimo (2016-05-18, Nr. ĮV-37)

Dėl apdovanojimo aukso garbės ženklu (2016-05-18, Nr. ĮV-38)

Dėl apdovanojimo sidabro garbės ženklu (2016-05-18, Nr. ĮV-39)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-05-18, Nr. ĮV-40) 

Dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, paraiškos, sutarties, projekto išlaidų sąmatos, finansinės ir dalykinės ataskaitų formų patvirtinimo (2015-12-07, Nr. ĮV-42) 

ĮV-42 priedas Nr. 1 - Dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklės

ĮV-42 priedas Nr. 2 - Paraiškos forma

ĮV-42 priedas Nr. 3 - Sutarties forma

ĮV-42 priedas Nr. 4 - Išlaidų sąmatos forma

ĮV-42 priedas Nr. 5 - Finansinės ataskaitos forma

ĮV-42 priedas Nr. 5 - Dalykinės ataskaitos forma

ĮV-42 priedas Nr. 5 - Projektų vertinimo forma

Dėl Premijos už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika skyrimo nuostatų patvirtinimo (2016-05-23, Nr. ĮV-43)

Dėl Premijos už geriausią mokslo baigiamąjį darbą tautinių mažumų tematika skyrimo (2016-09-19, Nr. ĮV-57)

Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruoždžio 7 d. įsakymo Nr. ĮV-42 "Dėl kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, paraiškos, sutarties, sąmatos, ataskaitų ir faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formų patvirtinimo" pakeitimo (2016-09-29, Nr. ĮV-58)

Dėl 2016 m. papildomai valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (2016-09-29, Nr. ĮV-59)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-10-27, Nr. ĮV-64)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-10-27, Nr. ĮV-65)

Dėl apdovanojimo Aukso garbės ženklu (2016-10-27, Nr. ĮV-66)

Dėl 2016 m. papildomai valstybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę (6.1.4. Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla) (2016-10-31, Nr. ĮV-68)

Dėl apdovanojimo Sidabro garbės ženklu (2016-11-15, Nr. ĮV-75)

Dėl apdovanojimo Sidabro garbės ženklu (2016-11-15, Nr. ĮV-76)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-11-16, Nr. ĮV-77)

Dėl apdovanojimo atminimo dovana (2016-11-17, Nr. ĮV-78)

Dėl apdovanojimo Sidabro garbės ženklu (2016-12-05, Nr. ĮV-87)

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-12