Projektų finansavimas

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą programą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu pavestą priemonę, skirtą socialiniams ir ekonominiams skirtumams regionuose, kuriuose gausiai gyvena tautinių mažumų atstovai mažinti, 2015 metų gruodį skelbė konkursą 2016 metams tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti.

Buvo priimamos paraiškos šių kategorijų projektams finansuoti:

  1. Tautinių mažumų kultūros sklaida.
  2. Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje.

Tautinių mažumų kultūros sklaidos kategorijai nevyriausybinės organizacijos pateikė 156 paraiškas, bendra prašomų lėšų suma buvo daugiau nei 595 000 eurų. Daliniam projektų finansavimui iš valstybės biudžeto buvo skirta 116 000 eurų. Vertinimo komisija atrinko ir rekomendavo 2016 metais dalinį finansavimą skirti 114 projektų.

Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje kategorijai nevyriausybinės organizacijos pateikė 26 paraiškas, bendra prašomų lėšų suma buvo 165 746 eurai. Daliniam projektų finansavimui iš valstybės biudžeto buvo skirta 40 000 eurų suma. Vertinimo komisija atrinko ir rekomendavo 2016 metais dalinį finansavimą skirti 21 projektui.

2016 metais finansuoti projektai:

ĮV-20

ĮV-21

ĮV-68

Tautinių mažumų departamentas, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę programą, 2016 metų lapkričio mėnesį skelbė projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, konkursą 2017 metams. 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu pavestą priemonę, skirtą socialiniams ir ekonominiams skirtumams regionuose, kuriuose gausiai gyvena tautinių mažumų atstovai mažinti, Tautinių mažumų departamentas yra išskyręs tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje sritį projektų finansavimo tvarkoje. 2017 metams, skatindamas Pietryčių Lietuvos ir kitų šalies regionų mokyklų tarpkultūrinį dialogą, minėtą sritį departamentas papildė mokyklų tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir dialogo skatinimo prioritetu.

Pagrindiniam, tautinių mažumų kultūros sklaidos prioritetui, gautos 196 paraiškos, prašoma daugiau nei 802 tūkstančių eurų. Daliniam projektų finansavimui iš valstybės biudžeto buvo skirta 191 000 eurų. Vertinimo komisija atrinko ir rekomendavo 2017 metais dalinį finansavimą skirti 150 projektų.

Pietryčių Lietuvos krypties projektų konkursui gautos 47 paraiškos už daugiau nei 325 tūkst. eurų.  Daliniam  projektų  finansavimui  iš  valstybės  biudžeto buvo skirta  70 000 eurų. Vertinimo komisija atrinko ir rekomendavo 2017 metais dalinį finansavimą skirti 32 projektams.

2017 metais finansuoti projektai:

ĮV-7

ĮV-21

 

Dokumentai paraiškos pateikimui

Finansavimo taisyklės

Paraiškos forma

Dokumentai sutarties sudarymui:

Sutarties forma

Sąmatos forma

Dokumentai atsiskaitymui:

Dalykinės ataskaitos forma

Finansinės ataskaitos forma