Projektų finansavimas

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą programą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu pavestą priemonę, skirtą socialiniams ir ekonominiams skirtumams regionuose, kuriuose gausiai gyvena tautinių mažumų atstovai mažinti, skelbia konkursus tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti.

Priimamos paraiškos šių kategorijų projektams finansuoti:

  1. Tautinių mažumų kultūros sklaida.
  2. Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje.
  3. Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla.
  4. Tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse.

Dokumentai paraiškos pateikimui:

Finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų paraiškos forma

Dokumentai sutarties sudarymui:

Sutarties forma

Sąmatos forma

Dokumentai atsiskaitymui:

Dalykinės ataskaitos forma

Finansinės ataskaitos forma


2019 metais finansuoti projektai:

ĮV-16

2018 metais finansuoti projektai:

ĮV-5 (Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje bei Tarpkultūrinio dialogo skatinimas ir tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse)

ĮV-7 (Tautinių mažumų kultūrų plėtotė)

2017 metais finansuoti projektai:

ĮV-7

ĮV-21

2016 metais finansuoti projektai:

ĮV-20

ĮV-21

ĮV-68

Tautinių mažumų departamentas, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę, programą, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą bei siekdamas didinti tautinių mažumų kultūros puoselėjimą ir sklaidą skelbia Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų konkursą.

Šiam konkursui paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrai, kurių veikla atitinka Departamento direktoriaus patvirtintas Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos rekomendacijas:

TMC veiklos rekomendacijos

 

Dokumentai paraiškos pateikimui:

TMC finansavimo tvarkos aprašas

TMC paraiškos forma

Dokumentai sutarties sudarymui:

Sutarties forma

Sąmatos forma

Dokumentai atsiskaitymui:

TMC dalykinės ataskaitos forma

TMC finansinės ataskaitos forma

 


2018 metai finansuoti TMC projektai:

ĮV-4

2019 metai finansuoti TMC projektai:
ĮV-7

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-08