Kultūros projektų finansavimas

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą programą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu pavestą priemonę, skirtą socialiniams ir ekonominiams skirtumams regionuose, kuriuose gausiai gyvena tautinių mažumų atstovai mažinti, skelbia konkursus tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti.

Priimamos paraiškos šių kategorijų projektams finansuoti:

  1. Tautinių mažumų kultūros sklaida.
  2. Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje.
  3. Tarpkultūrinio dialogo skatinimas ir tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse.

2016 metais finansuoti projektai:

ĮV-20

ĮV-21

ĮV-68

2017 metais finansuoti projektai:

ĮV-7

ĮV-21

 

Dokumentai paraiškos pateikimui

Finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Dokumentai atsiskaitymui:

Dalykinės ataskaitos forma

Finansinės ataskaitos forma

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-23