Tautinių mažumų centrų projektų finansavimas

Tautinių mažumų departamentas, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę, programą, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą bei siekdamas didinti tautinių mažumų kultūros puoselėjimą ir sklaidą skelbia Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų konkursą.

Šiam konkursui paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrai, kurių veikla atitinka Departamento direktoriaus patvirtintas Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos rekomendacijas:

TMC veiklos rekomendacijos

 

Dokumentai paraiškos pateikimui:

TMC finansavimo tvarkos aprašas

TMC paraiškos forma

Dokumentai sutarties sudarymui:

Sutarties forma

Sąmatos forma

Dokumentai atsiskaitymui:

TMC dalykinės ataskaitos forma

TMC finansinės ataskaitos forma

 


2018 metai finansuoti TMC projektai:

ĮV-4

2019 metai finansuoti TMC projektai:
ĮV-7

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-25