BDAR
gdpr

Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

 

Valstybės tarnautojai

2020

metai

2021 m.

I ketvirtis

2021 m. II ketvirtis

2021 m.

 III ketvirtis

2021 m.

IV ketvirtis

Darbuotojų

skaičius[1]

Direktorius

4032

4093

4089

4088

 

1

Skyriaus vedėjas

2739

2664

3519

2672

 

2

Vyriausiasis

specialistas

1734

1773

1700

1730

 

5

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas teisės ir personalo klausimais

1627

1832

1912

1908

 

1

Finansų ir projektų administratorius

935

993

1103

1071

 

2*

Vyriausiasis specialistas bendrųjų reikalų klausimais

1499

1638

1699

1696

 

1

Vyriausiasis specialistas

1418

1512

1556

1489

 

2

Projekto konsultantas

1248

1256

0

1654

 

1**

* Po 0,5 etato;

** Apmokami iš ES lėšų.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,

tel. (8 5) 219 48 04, el. p. info@tmde.lt

 

[1] Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m. rugsėjo 30 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-04