BDAR

Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

 

Valstybės tarnautojai

2019

metai

2020 m.

I ketvirtis

2020 m. II ketvirtis

2020 m.

 III ketvirtis

2020 m.

IV ketvirtis

Darbuotojų

skaičius[1]

Direktorius

3735

4044

4040

4073

 

1

Skyriaus vedėjas

2551

2617

2631

2614

 

2

Vyriausiasis

specialistas

1406

1561

1649

1968

 

5

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas teisės ir personalo klausimais

1348

1490

1571

1629

 

1

Finansų ir projektų administratorius

910

706

623

947

 

2*

Vyriausiasis specialistas bendrųjų reikalų klausimais

399

1419

1450

1474

 

1

Vyriausiasis specialistas

1356

1212

1355

1491

 

1

Projekto konsultantas

1194

1214

1214

1245

 

1**

Projektų vadovas

1052

1074

1074

-

 

1**

* Po 0,5 etato;

** Apmokami iš ES lėšų.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,

tel. (8 5) 219 48 04, el. p. info@tmde.lt

 

[1] Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. rugsėjo 30 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-06