BDAR
gdpr

Akademinė taryba

2016 metais Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės subūrė mokslininkų, tyrėjų, įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų darbo grupę – Akademinę tarybą, kurią šiuo metu sudaro 13 narių iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, tyrimų institutų.

Akademinė taryba yra kolegiali departamento patariamoji institucija, sudaryta iš Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų deleguotų atstovų, taip pat mokslininkų, tyrėjų, ekspertų, vykdančių veiklą tautinių mažumų srityje, ir kitų sričių specialistų, Departamento direktoriaus įsakymu įtrauktų į tarybos sudėtį. Taryba įsteigta, siekiant stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos akademine bendruomene, tikintis įžvalgų, patarimų ir aktyvaus dalyvavimo svarstant klausimus ir priimant svarbius sprendimus tautinių mažumų srityje.

Akademinė taryba:

- pataria Departamentui dėl su tautinių mažumų politikos formavimu ir įgyvendinimu susijusių tyrimų, mokslinių tyrimų, galimybių studijų ir analizių rengimo, analizuoja jų išvadas ir rekomendacijas, teikia siūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo;

- teikia siūlymus dėl Departamento ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo formų ir priemonių;

- skatina aukštųjų universitetinių mokyklų studentus domėtis Lietuvos tautinėmis mažumomis ir įvairių studijų krypčių mokslo darbams rinktis su tautinėmis mažumomis susijusias temas;

- teikia siūlymus dėl Departamento skelbiamų konkursų aukštųjų universitetinių mokyklų studentams organizavimo ir konkursinių darbų temų;

- vertina Departamento skelbiamiems konkursams pateiktus aukštųjų universitetinių mokyklų studentų baigiamuosius darbus.

Akademinės tarybos sudėtis (patvirtinta TMD direktoriaus 2020-10-29 įsakymu Nr. ĮV-61):

dr. Vida Montvydaitė – Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė;

dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė – Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pavaduotoja mokslui ir Etninių tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;

dr. Ramojus Kraujelis – Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direktorius, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros docentas;

prof. dr. Hendryk Malevski – Mykolo Romerio universiteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius, Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos narys;

prof. dr. Irmina Matonytė – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijos profesorė;

dr. Grigorijus Potašenko – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centro direktorius;

doc. dr. Silva Pocytė – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;

dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič – Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto mokslo darbuotoja;

dr. Barbara Stankevič – Mykolo Romerio universiteto Politikos mokslų instituto lektorė;

prof. dr. Jurgita Verbickienė – Vilniaus universiteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros profesorė, Rytų Europos žydų istorijos tyrimų centro vadovė;

dr. Hektoras Vitkus – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas;

prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė – Lietuvos istorijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, Vilniaus universiteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros profesorė;

dr. Irena Masoit – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-06