BDAR
gdpr

Tautinių bendrijų taryba

Veikianti kaip patariamoji institucija, Tautinių bendrijų taryba atstovauja tautinėms mažumoms Lietuvos tautinių mažumų politikos koordinavimo klausimais. Įtraukdama tautinių mažumų atstovus į sprendimų procesus, Taryba vadovaujasi tarptautinės teisės principais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir Tautinių bendrijų tarybos nuostatais.

Nuo tautinės mažumos, kurios skaitlingumas pagal paskutinius 2011 metų visuotinio gyventojų surašymo duomenis Lietuvos Respublikoje viršija 100 tūkst. žmonių, renkami 3 Tarybos nariai, nuo tautinės mažumos, kurios skaitlingumas yra nuo 10 tūkst. iki 100 tūkst. – du atstovai, nuo tautinės mažumos, kurios skaitlingumas mažesnis nei 10 tūkst. – vienas atstovas.

Įsakymas dėl tautinių bendrijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo (2020 m. vasario 10 d. ĮV-20)
Įsakymas dėl tautinių bendrijų tarybos nuostatų patvirtinimo (2019 m. gruodžio 3 d. Nr. ĮV-48)

2020-2024 m. kadencijos Tautinių bendrijų tarybos sudėtis:

1.    Daumantas Levas Todesas – Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narys, Tautinių bendrijų tarybos  pirmininkas;
2.    Gunta Rone – Vilniaus latvių draugijos pirmininkė, Tautinių bendrijų tarybos pirmininko pavaduotoja; 
3.    Vladislav Voinič – Viešosios įstaigos ,,Pasaulio vilniukų suvažiavimas“ direktorius, Tautinių bendrijų tarybos pirmininko pavaduotojas;

4.    Ruslan Arutiunian – Lietuvos armėnų sąjungos narys;
5.    Liučija Bartkienė – Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ pirmininkė; 
6.    Jelena Berežok – Viešosios įstaigos „Slavų estetinio lavinimo centras“ pirmininkė;
7.    Motiejus Jakubauskas – Vytauto Didžiojo paminklo pastatymo fondo pirmininkas;
8.    Ela Kanaitė – Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacijos pirmininkė;
9.    Dzmitry Karachun – Asociacijos „Kryvija“ prezidentas;
10.    Išvanas Kvik – Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas;
11.    Nikolaj Logvin – Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo pirmininkas;
12.    Rana Mamadova – Klaipėdos azerbaidžaniečių draugijos „Azeris“ narė, Klaipėdos miesto tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės narė;
13.    Marytė Maslauskaitė – Kauno vokiečių bendrijos pirmininkė;
14.    Tatjana Michniova – Lietuvos rusų kultūros fondo pirmininkė;
15.    Galina Miškinienė – Vilniaus apskrities totorių bendruomenės pirmininkė;
16.    Rasa Miuller – Klaipėdos vokiečių bendrijos narė, Klaipėdos miesto tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės pirmininkė;
17.    Evelina Paulavičienė – Lietuvos graikų draugijos „Patrida“ pirmininkė;
18.    Marija Rubaževičienė – Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugijos pirmininkė;
19.    Eminat Saijeva – Baltijos čečėnų bendrijos pirmininkė;
20.    Gžegož Sakson – Lietuvos lenkų teisininkų sąjungos pirmininkas;
21.    Levan Sepashvili – Gruzijos kultūros asociacijos „Kachetija“ pirmininkas;
22.    Natalija Šertvytienė – Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė;
23.    Romuald Špakovski – Lietuvos karaimų kultūros bendrijos narys; 
24.    Lidia Trigub – Ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ pirmininkė;
25.    Liia Urman – Lietuvos estų draugijos pirmininkė;
26.    Leila Urmanova-Vnukova – Uzbekų kultūros centro pirmininkė;
27.    Valenty Voinilo – Asociacijos Lenkų informacijos centras Vilniuje „Info Rum“ pirmininkas; 
28.    Bahram Zeinalov – Šiaulių apskrities azerbaidžaniečių draugijos pirmininkas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-06