BDAR
gdpr

Vizija ir vertybės

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vizija:

Darni Lietuvos visuomenė, visapusiškai panaudojanti šalyje gyvenančių tautų kultūrinį potencialą valstybės pažangai.

 

Mūsų vertybės:

  • Pilietiškumas – skatiname kurti pilietiniu pagrindu grįstą harmoningą įvairiatautę Lietuvos visuomenę.
  • Kultūrų įvairovė – siekiame išlaikyti Lietuvoje nuo seno susiklosčiusią kultūrinę įvairovę darnioje visuomenėje.
  • Dialogas – spręsdami visus klausimus, siekiame pasitikėjimu grįsto konstruktyvaus dialogo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-06