BDAR

Projekto "Mes - kartu" stovyklos atidarymas

Birželio 6-7 d. Trakuose vyks projekto „Mes – kartu“ kūrybinė stovykla, kurioje dalyvaus daugiau nei 60 aktyviausių projekto moksleivių ir 15 mokytojų iš Klaipėdos, Panevėžio, Šalčininkų, Vilniaus, Visagino ir Trakų. Projektas skirtas tautinių mažumų ir lietuviškų mokyklų bendradarbiavimui skatinti.

Stovykla atidarė Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė.

„Viena iš svarbiausių Tautinių mažumų departamento funkcijų yra priemonių, skirtų tarpkultūriniam dialogui stiprinti, koordinavimas ir įgyvendinamas. Todėl departamento iniciatyva buvo pradėta skatinti mokyklų bendradarbiavimo projektus. Puikus šios iniciatyvos pavyzdys – projektas „Mes – kartu“, kurio tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų kultūrų mokyklų moksleivių ir stiprinti tautinių mažumų integraciją į Lietuvos visuomenę“, – sakė Vida Montvydaitė.

Tautinių mažumo departamento finansuojamas projektas „Mes – kartu“ įgyvendinamas Pietryčių Lietuvoje: Vilniaus, Trakų, Šalčininkų ir Švenčionių rajonuose ir Vilniaus mieste. Taip pat prie jo pakviestos prisijungti švietimo įstaigos iš Visagino ir Klaipėdos. Projekto siekis – suartinti tautines bendruomenes per bendras moksleivių veiklas. Dalyvavimo projekte sąlyga – tautinės mažumos mokykla į projektą įtraukia valstybine kalba dėstančią švietimo įstaigą, esančia šalia.

Projekte dalyvauja 15 tautinių mažumų ir 15 lietuviškų mokyklų. Veiklas įgyvendinti ir projekto vystymą užtikrinti padės 30 pedagogų. Iš viso projekto veiklose dalyvauja apie 420 asmenų, o  projekte dalyvaujančių mokyklų mokinių tarybos, inicijuodamos pilietines akcijas ir vykdydami kitas kultūrines veiklas, įtraukia apie 3000 moksleivių.

Įrašų
puslapyje