BDAR

Akademinė taryba

2016 metais Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės subūrė mokslininkų, tyrėjų, įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų darbo grupę – Akademinę tarybą, kurią sudaro 20 narių iš Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų, tyrimų institutų.

Akademinė taryba yra kolegiali departamento patariamoji institucija, sudaryta iš Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų deleguotų atstovų, taip pat mokslininkų, tyrėjų, ekspertų, vykdančių veiklą tautinių mažumų srityje, ir kitų sričių specialistų, Departamento direktoriaus įsakymu įtrauktų į tarybos sudėtį. Taryba įsteigta, siekiant stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos akademine bendruomene, tikintis įžvalgų, patarimų ir aktyvaus dalyvavimo svarstant klausimus ir priimant svarbius sprendimus tautinių mažumų srityje. 

 

Akademinės taryba:

- pataria Departamentui dėl su tautinių mažumų politikos formavimu ir įgyvendinimu susijusių tyrimų, mokslinių tyrimų, galimybių studijų ir analizių rengimo, analizuoja jų išvadas ir rekomendacijas, teikia siūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo;

- teikia siūlymus dėl Departamento ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo formų ir priemonių;

- skatina aukštųjų universitetinių mokyklų studentus domėtis Lietuvos tautinėmis mažumomis ir įvairių studijų krypčių mokslo darbams rinktis su tautinėmis mažumomis susijusias temas;

- teikia siūlymus dėl Departamento skelbiamų konkursų aukštųjų universitetinių mokyklų studentams organizavimo ir konkursinių darbų temų;

- vertina Departamento skelbiamiems konkursams pateiktus aukštųjų universitetinių mokyklų studentų baigiamuosius darbus.

 

Akademinės tarybos sudėtis (patvirtinta TMD direktoriaus 2017-07-03 įsakymu Nr. ĮV-32):

dr. Vida Montvydaitė – Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė, Akademinės tarybos pirmininkė;

dr. Arūnas Baublys – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Istorijos ir archeologijos katedros docentas;

dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė - Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;

prof. dr. Adas Jakubauskas – Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų katedros profesorius;

dr. Neringa Klumbytė - Majamio universiteto (JAV) asocijuota profesorė, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių studijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Vytauto Didžiojo universiteto mokslinė bendradarbė;

prof. dr. Gintautas Kundrotas – Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto dekanas;

prof. dr. Hendryk Malevski – Mykolo Romerio universiteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius, Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos pirmininkas;

prof. dr. Irmina Matonytė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorė, vyriausioji mokslo darbuotoja;

Rolandas Paulauskas – Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir psichologijos katedros docentas;

dr. Simona Pilkienė, Vytauto Didžiojo universiteto Akademinių reikalų tarnybos direktorė;

Nadežda Petrauskienė – Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto lektorė, Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus direktorė;

dr. Grigorijus Potašenko – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centro direktorius;

prof. dr. Virgilijus Pugačiauskas – Generolo Jono Žemaičio karo akademijos Politikos mokslų katedros profesorius;

dr. Ramutė Rachlevičiūtė – Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos katedros docentė;

dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič – Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto mokslo darbuotoja;

dr. Barbara Stankevič – Mykolo Romerio universiteto Studijų prorektoriaus pavaduotoja;

Asta Steikūnienė – Aleksandro Stulginskio universiteto Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro lektorė;

prof. dr. Edita Štuopytė – Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė;

Birutė Tamulaitienė – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinių studijų  centro direktorė;

dr. Jurgita Verbickienė – Vilniaus universiteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros docentė;

prof. habil. dr. Jaroslav Volkonovski – Balstogės universiteto filialo Vilniuje Ekonomikos – informatikos fakulteto dekanas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-21