Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją

Asmeniu, atsakingu už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę 2017 m. spalio 18 d. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-40 paskirtas Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Šliažas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-19