BDAR
gdpr

Informacijos apie asmenį surinkimas

PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ, NUMATYTA PRIVALOMA TVARKA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI, VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIU, SĄRAŠAS
 

Eil.
Nr.
Valstybės
institucijos
(įstaigos, įmonės)
pavadinimas
Struktūrinio padalinio pavadinimas Pareigybės pavadinimas Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas
1. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyrius Vedėjas Departamento direktorius
  Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyrius Vedėjas Departamento direktorius
2. Įstaigos, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės   Direktorius Departamento direktorius


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-14