Informacijos apie asmenį surinkimas

PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ, NUMATYTA PRIVALOMA TVARKA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI, VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIU, SĄRAŠAS

Eil.
Nr.
Valstybės
institucijos
(įstaigos, įmonės)
pavadinimas
Struktūrinio padalinio pavadinimasPareigybės pavadinimasVadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas
1.Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos VyriausybėsRyšių su tautinėmis bendrijomis skyriusVedėjasDepartamento direktorius
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos VyriausybėsTautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriusVedėjasDepartamento direktorius
2.Įstaigos, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos VyriausybėsDirektoriusDepartamento direktorius


Atnaujinimo data: 2023-11-23