BDAR
gdpr

Apskritojo stalo diskusija apie romų padėtį Kybartuose

Data

2016 12 15

Įvertinimas
0
foto1-001-662x480.jpg

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės specialistai 2016 m. gruodžio 14 d. dalyvavo Kybartuose, Vilkaviškio rajone surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Projekto ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ įgyvendinimo galimybės Kybartų seniūnijoje“. Diskusija vyko Kybartų seniūnijoje ir Kybartų „Saulės“ progimnazijoje.

Susitikimo su Kybartų seniūnijos darbuotojais metu buvo aptarta Kybartuose gyvenančių romų bendruomenės socialinė padėtis, problemos, su kuriomis susiduria vietiniai romai, integracijos į Lietuvos visuomenę procesai. Antrojoje diskusijų dalyje Kybartų „Saulės“ progimnazijoje buvo apžvelgta romų vaikų padėtis mokykloje, jų dalyvavimas švietimo sistemoje, įsitraukimas į neformalaus ugdymo užsiėmimus, kitas veiklas.

Vizito metu Kybartų seniūnijos specialistams buvo pristatyta projekto ,,Vietinės romų platformos - kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ idėja, aptartos galimybės įtraukti į projekto veiklas Kybartuose gyvenančius romus.

Tautinių mažumų departamento įgyvendinamas ir Europos Komisijos lėšomis finansuojamas projektas yra skirtas skatinti romų bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimą bei užtikrinti savitarpio dialogą, sprendžiant romų tautinei mažumai aktualius klausimus socialinės įtraukties, švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros ir kitose srityse. Projekte dalyvaujančiose savivaldybėse veikia apmokyti romų atstovai - tarpininkai tarp vietinių romų bendruomenių ir savivaldybių institucijų. Tarpininkai padeda romams komunikuoti su valstybės institucijų atstovais, asistuoja romams tvarkant reikalus valstybinėse ir privačiose institucijose, padeda spręsti kitas kasdienio gyvenimo problemas, vykdo švietimo ir prevencijos programas.

Įtraukus Kybartus į projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“, tarpininkų tarp savivaldybės specialistų ir romų bendruomenės narių funkciją sprendžiant romams aktualius socialinius ir administracinius klausimus tinklas išsiplėstų, daugiau romų bendruomenių gebėtų kreiptis į skirtingas valstybines įstaigas ir privačias įmones, o Kybartuose  gyvenantiems romams būtų suteikta galimybė dalyvauti dialoge tarp skirtingų socialinių ir kultūrinių grupių, tokiu būdu mažinant romų socialinę atskirtį.

(Nuotraukoje – romų vaikų piešinys. „Padėk pritapti“ nuotr.)