2024-01-15

Rinkimai į naują Tautinių bendrijų tarybą prasidės nuo vasario 15 d.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informuoja, kad pasibaigė 2020–2024 metų kadencijos Tautinių bendrijų tarybos kadencija.

Rinkimai į naują Tautinių bendrijų tarybą prasidės vasario 15 d.

Rinkimų pradžią paskelbs Tautinių mažumų departamentas internetiniame puslapyje www.tmde.lt. Tautinių mažumų departamento atstovai raštu praneš rinkimų pradžią tautinių bendrijų organizacijoms.

Rinkimuose galės dalyvauti tik Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios tautinių bendrijų visuomeninės organizacijos.

Veikianti kaip patariamoji institucija, Tautinių bendrijų taryba atstovauja tautinėms mažumoms Lietuvos tautinių mažumų politikos koordinavimo klausimais. Įtraukdama tautinių mažumų atstovus į sprendimų procesus, Taryba vadovaujasi tarptautinės teisės principais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir Tautinių bendrijų tarybos nuostatais.