BDAR

Departamento direktorė dalyvavo JT forume mažumų klausimais

Data

2020 11 20

Įvertinimas
0
126176725_889473171874936_4978519522113201071_n.jpg

Lapkričio 19-20 d. Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė ir Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vedėja Vaiva Vėželytė-Pokladova nuotoliniu būdu dalyvavo Jungtinių Tautų forumo mažumų teisių klausimais 13-ojoje sesijoje, kurios tema „Neapykantos kalba, socialinės medijos ir mažumos“.

Forume dalyvavo JT Žmogaus teisių tarybos pirmininkė Elisabeth Tichy-Fisslberger, JT komisarė Žmogaus teisių klausimais Michelle Bachelet, JT speciali patarėja Genocido prevencijos klausimais Pramila Patten, JT specialius pranešėjas mažumų klausimais Fernand de Varennes, forumo pirmininkė Natalie Alkiviadou, kitų tarptautinių organizacijų atstovai, ekspertai ir mokslininkai.

Sveikindami ir atidarydami forumo sesiją, organizatoriai pabrėžė tarpnacionalinio bendradarbiavimo ir aiškių nacionalinių strategijų kovai su neapykantos kalba rengimo būtinumą.

Pagrindinis dėmesys forume buvo skirtas pandemijos metu atsirandantiems naujiems iššūkiams. Skaitmeninių medijų pažanga siaučiant pandemijai paskatina marginalias grupes ypač plačiai skleisti neapykantos kalbą, todėl valstybės turi skirti ypatingą dėmesį šių grėsmių suvaldymui.

Forume pasisakę ekspertai akcentavo, kad neapykantos kalba nevaržomai kerta valstybių sienas skaitmeniniame amžiuje, todėl labai svarbu, kad būtų priimti tarptautiniai teisės aktai, kriminalizuojantys tokią kalbą visose šalyse.

Be to, aptartas socialinių tinklų valdytojų atsakomybės klausimas už neapykantos kalbos paplitimą viešojoje erdvėje.

Taip pat forumo dalyviai pasisakė, kad tarptautinei bendruomenei atėjo laikas svarstyti žmogaus teisių konvencijos kibernetinėje erdvėje priėmimo klausimą.