2021-09-27

Įteikti tradiciniai Tautinių mažumų departamento apdovanojimai

2021 m. rugsėjo 27 d. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sukvietė į šventę Vilniaus miesto Rotušėje tautinių bendruomenių atstovus, kultūros ir švietimo darbuotojus – visus, brandinančius ir turtinančius Lietuvą daugiakultūriškumu ir pagarba tautinei įvairovei, pasididžiuoti ir pasidžiaugti 2019 ir 2020 metais vykdytomis veiklomis.

Renginio svečius sveikindama Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė, pasidžiaugė, galėdama būti kartu su žmonėmis, apdovanotais ypatingu talentu puoselėti savo tradicijas, jas turtinti ir palikti būsimoms kartoms bei dalintis su visuomene. „Jūsų įgyvendinami sumanymai, sėkmingi projektai, išauginti jauni žmonės yra Jūsų dovana Lietuvos valstybei“, - sakė direktorė ir pažymėjo, kad departamento komandos tikslas yra parodyti kultūromis turtingą šiuolaikinę Lietuvą, kurioje gražiai atranda vietą pačios įvairiausios tautinės bendrijos, kalbos, tradicijos.

Tradicinės Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėkos vietos savivaldos įstaigoms už jų išskirtinį dėmesį ir paramą tautinių mažumų kultūros, paveldo ir atminties įamžinimo projektams, skatinantiems tarpusavio pažinimą ir tarpkultūrinį dialogą, atiteko Jurbarko rajono savivaldybei ir jos merui Skirmantui Mockevičiui bei Zundelovičių šeimai už 2019 m. vasarą Jurbarke atidengtą Sinagogų aikštės memorialą ir Telšių rajono savivaldybei ir jos merui Kęstučiui Gusarovui už Telšių ješiboto pastato išsaugojimą ir pritaikymą edukacinėms, visuomeninėms, kultūrinėms veikloms 2020 metais.

Jurbarke atidengtas Sinagogų aikštės memorialas – unikalus paminklas, skirtas ne vieną amžių kartu gyvenusioms žydų ir lietuvių bendruomenėms. Paminklą sukūrė ir neatlygintinai įgyvendino žinomas skulptorius Dovydas Zundelovičius, jo dukra architektė Ana Zundelovič bei sūnus dizaineris, projekto prodiuseris Gregorijus Zundelovičius. Analogų pasaulyje neturintis tarptautinis projektas suvienijo Jurbarko žydų bendruomenės palikuonis iš Izraelio, JAV, Pietų Afrikos, Jungtinės Karalystės, Rusijos, Kanados ir filantropus iš Lietuvos, Vokietijos ir Izraelio.

Jaunųjų rabinų iniciatyva 1873 m. įkurtas Telšių ješibotas pasaulyje buvo viena didžiausių ir garsiausių rabinų ir žemesnių žydų dvasininkų mokyklų, kur studijavo, tobulinosi iki 500 rabinų iš viso pasaulio. Šis vertingas Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo objektas 2020 m. rudenį, Telšių rajono savivaldybei įgyvendinant projektą "Telšių ješiboto pastato išsaugojimas, pritaikant edukacinėms ir kitoms veikloms", buvo restauruotas ir atkurtas senojo pastato istorinis autentiškas vaizdas.

Aukščiausi Tautinių mažumų departamento apdovanojimai - didieji, aukso ir sidabro garbės ženklai „Už nuopelnus“, Departamento vardiniai laikrodžiai, premijos, atminimo dovanos ir padėkos raštai buvo įteikti Lietuvos tautinių mažumų atstovams, mokslininkams, švietimo darbuotojams ir tarpkultūrinį dialogą plėtojantiems visuomenininkams. Dėl pandeminės situacijos dalis apdovanojimų buvo perduoti arba įteikti jau vykusiuose renginiuose.

Už prasmingą veiklą 2020-taisiais metais:

  • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės aukščiausiasis apdovanojimas – Didysis garbės ženklas „Už nuopelnus“ įteiktas Alvidai Gedaminskieneiuž svarų indėlį į viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namai veiklą, skatinant tautinių bendrijų kultūrinę ir visuomeninę veiklą, už ilgametį, nenuilstamą darbą ir tautinių mažumų dalyvavimo Lietuvos nepriklausomybės atkūrime istorinių faktų, kitos su tautinėmis mažumomis susijusios archyvinės medžiagos įamžinimą bei išsaugojimą.
  • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aukso Garbės ženklais „Už nuopelnus“ apdovanoti Faina Kukliansky, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, Aldona Kodytė, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja, Kęstutis Zenonas Šafranavičius, Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininkas.
  • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Sidabro Garbės ženklais „Už nuopelnus“ apdovanoti Zigfridas Binkevičius, Lietuvos lenkų sąjungos Visagino miesto skyriaus pirmininkas, Klausas Peteris Paulas Grudzinskas, Klaipėdos vokiečių bendrijos vadovas, Rafailas Karpis, operos solistas, Nikolajus Logvinas, Klaipėdos miesto baltarusių bendrijos „Krynica“ pirmininkas, Alikas Melechas, Lietuvos totorių folklorinio ansamblio „Alije“ vadovas, Levas Mesengiseris, Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos Respublikinės draugijos prezidentas, Vidmantas Rudokas, Kunigas, Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus parapijos klebonas, Nadežda Petrauskienė, lietratūrinio Aleksandro Puškino muziejaus direktorė, Gotfridas Tapinas, Klaipėdos apskrities latvių asociacijos „Atpūta“ įkūrėjas.
  • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Atminimo dovanomis – vardiniais laikrodžiais pagerbti Ina Lavrinovič, Lietuvos karaimų jaunimo ansamblio „Birlik“ įkūrėja ir vadovė, Guzel Naidionova, Visagino totorių bendrijos narė, Lina Spevak, Klaipėdos žydų bendruomenės narė, Zita Stankevičienė, Alytaus laikraščio „Alytaus naujienos“ korespondentė, Viktoras Tėrėščenko, Kauno rusų bendruomenės solistas, Ugnius Antanavičius, .
  •  Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Padėkos įteiktos Lidijai Antonovai Abochinai, Klaipėdos „Santarvės“ mokyklos mokytojai, Irinai Abragamovič, Lietuvos karaimų kultūros bendrijos narei, Dmitrijui Jutkevičiui, Lietuvos karaimų kultūros bendrijos nariui, Verai Chitrai, ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ narei, Ziliai Gorochovai, Klaipėdos totorių bendrijos „Nur“ narei, Rozai Radeckienei, Totorių kultūros centro narei, Valentinai Kiselevai, Lietuvos rusų susirinkimo Kauno klubo „Nadežda“ narei.

Už prasmingą veiklą 2021-aisiais metais:

  • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aukso garbės ženklais „Už nuopelnus“ apdovanoti Eugenijus Bunka, Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo vadovas, Irena Duchovska, Kėdainių lenkų kultūros draugijos pirmininkė, Edita Gliožerienė, Darbėnų gimnazijos mokytoja, Violeta Lopetienė, Valstybinės lietuvių kalbos mokytoja, Markas Petuchauskas, menotyrininkas, teatrologas,  Leila Urmanova-Vnukova, Uzbekų kultūros centro pirmininkė, Juozas Vercinkevičius, Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ vyriausiasis redaktorius, Vladislavas Voiničius, viešosios įstaigos ,,Pasaulio vilniukų suvažiavimas“ direktorius, Tautinių bendrijų tarybos pirmininko pavaduotojas.
  • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Sidabro Garbės ženklą „Už nuopelnus“ įteikti Siarhejui Haurylenkai, Vilniaus miesto baltarusių klubo „Siabryna“ nariui, Vilniaus visuomeninių iniciatyvų centro „Demokratija Baltarusijai“ pirmininkui, Edvardui Keizikui, Trakų kultūros rūmų direktoriui, Levanui Sepashviliui, Gruzijos kultūros asociacijos „Kachetija“ vadovui, Lolitai Vilimienei, Pabradės Kultūros centro direktorei.
  • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Atminimo dovanomis – vardiniais laikrodžiais apdovanoti Asta Alminė, muzikos mokytoja, Viktoras Ivanovas, Uzbekų kultūros centro Visagino padalinio narys, Genovaitė Kirkienė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto humanitarinių mokslų daktarė, docentė, Liudmila Kudina, Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ narė, Chabiba Kurakina, uzbekų diasporos aktyvistė, Liutauras Milišauskas, Totorių kultūros centro folkloro ansamblio ILSU koncertmeisteris, Štefanas Moldoveanu, Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ narys, Faritas Nugumanovas, uzbekų diasporos aktyvistas, Olga Polevikova, Lietuvos rusų dramos teatro vadovė, Vladimiras Sandu, Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ narys.
  • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Padėkos įteiktos Armenui Manukianui, Lietuvos armėnų sąjungos nariui bei Lietuvos karaimų kultūros bendrijos jaunajai kartai už aktyvią veiklą karaimų vasaros stovyklose ,,Kujaščech“ - Bijanai Jodis, Evelinai Juchnevič, Viktorijai Narmontienei, Jelenai Špakovskai, Eugenijai Špakovskai, Garri Babadžan.

2021 m. Akademinių darbų konkurso premijos įteiktos Gabijai Strumylaitei už apgintą baigiamąjį bakalauro studijų darbą „Pereinamojo laikotarpio teisingumo iniciatyvos posovietinėje Lietuvoje: Tolerancijos ugdymo centrų poveikis edukacijai“ ir Agneškai Avin už apgintą baigiamąjį magistro studijų darbą „Įsivaizduojant geresnį gyvenimą: Vilniaus romų dalyvavimas tarptautinio (ne)mobilumo procesuose“.