2022-07-01

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje tvirtinama Lietuvos visuotinės periodinės peržiūros trečiojo ciklo ataskaita

2022 liepos 1 d., penktadienį, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje tvirtinama Lietuvos visuotinės periodinės peržiūros trečiojo ciklo ataskaita. Svarstymo metu Lietuva pristatys poziciją dėl Jungtinių Tautų valstybių narių teiktų rekomendacijų, skirtų žmogaus teisių padėčiai Lietuvoje gerinti. Taip pat Nacionalinė žmogaus teisių institucija, nacionalinės ir tarptautinės nevyriausybinės organizacijos bei Jungtinių Tautų valstybės narės pasisakys Lietuvai teiktų rekomendacijų įgyvendinimo klausimais.

2022 m. sausio mėnesį Ženevoje Lietuvos Respublikos delegacija Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiūros metu pristatė trečiąją žmogaus teisių padėties Lietuvoje ataskaitą ir šalies pažangą. Pristatymą sekusio interaktyvaus dialogo metu Lietuva sulaukė rekomendacijų iš 82 valstybių. Iš viso Lietuva gavo 232 rekomendacijas, iš kurių 214 rekomendacijų (92 proc.) šalis nusprendė priimti, 18 rekomendacijų Lietuva atmetė. Pastebėtina, kad dalis atmestų rekomendacijų buvo nepriimtos dėl jų prieštaravimo Jungtinių Tautų rezoliucijoms bei galiojantiems teisės aktams.

Visuotinė periodinė peržiūra yra kas penkerius metus vykstantis žmogaus teisių priežiūros mechanizmas, užtikrinantis vienodą visų valstybių vertinimą žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje.