2022-11-28

Lietuvos Respublikos Seime pristatyta paroda "Totorių Lukiškės"

Tautinių mažumų departamento prie LRV direktorė dr. Vida Montvydaitė šiandien, lapkričio 28 d., 15 val. dalyvavo parodos "Totorių Lukiškės" pristatyme Lietuvos Respublikos Seime, Vitražo galerijoje.

Parodos pristatymas inicijuotas Seimo narės Dalios Asanavičiūtės, bendradarbiaujant su Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga. Paroda bus eksponuojama iki gruodžio 9 dienos. Renginio metu Departamento direktorei įteiktas apdovanojimas už pagalbą ir paramą totorių bendruomenei.

Lukiškių gatvėje būta Lietuvos totorių gyvenvietės, kuri vadinosi Totorių Lukiškėmis. Sovietmečiu šis pavadinimas buvo užmirštas. Totorių Lukiškės buvo pakankamai didelės – tai teritorija nuo šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios iki pat dabartinio Lietuvos Respublikos Seimo pastato. Totorių Lukiškėse buvo dvejos totorių kapinės, ant vienų iš jų pastatytas Lukiškių kalėjimas. Musulmonų kapinėse, kurios išliko iki XX a. antrosios pusės, tarp medžių ir antkapių stovėjo kukli medinė mečetė. Ji nuo seno buvo vienu iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinės simbolių. Brutali sovietinė santvarka 1968 m. sunaikino mečetę ir kapines ir jų vietoje pastatė LTSR Mokslų Akademijos Puslaidininkių fizikos ir kitus institutus. Čia dirbusių žmonių pasakojimai ir vilniečių prisiminimai leidžia daryti prielaidą, kad daug palaikų yra išlikusių prie buvusios Lukiškių mečetės kapinėse. Palaikai perlaidoti nebuvo. 2022 metų kovo 11 d. buvusio Vilniaus Lukiškių kalėjimo išorinės sienos (Lukiškių skg. 6) atidengta atminimo lenta, kuri skelbia: „Šioje vietoje buvo Lietuvos totorių kapinės, kurios 1901–1902 m. statant Lukiškių kalėjimą caro valdžios sprendimu sunaikintos. Nuo 1940 m. čia buvo kalinamas iškilus Lietuvos totorių visuomenės veikėjas, teisininkas Olgierdas Naimanas Mirza Kričinskis. SSSR NKVD sprendimu išsiųstas į Gorkio kalėjimą Nr. 1. 1942-06-01 sušaudytas“.