BDAR
gdpr

Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai

Data

2017 02 01

Įvertinimas
0
apdovanojimu-logo.jpg

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu ketvirtus metus organizuoja Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus. Jų metu bus apdovanoti asmenys, organizacijos, iniciatyvos, veiksmai ar poelgiai, kurie 2016 metais akivaizdžiai prisidėjo prie žmogaus teisių puoselėjimo, skatino nestereotipinį požiūrį į žmogų, vertinant kiekvieną pagal jo talentus, gabumus ar asmenines savybes.

Pretendentus į apdovanojimus galima siūlyti pagal šias kategorijas:

  • Lyčių lygybės apdovanojimas skiriamas už nestereotipinio požiūrio į moteris ir vyrus sklaidą ir įtvirtinimą visuomenėje.
  • Tautų dialogo apdovanojimas skiriamas už nuopelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo, ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų mažinimo procesuose.
  • Vaivorykštės apdovanojimas skiriamas už nuopelnus LGBT* teisių atstovavimo srityje, mažinant homofobijos, transfobijos ir bifobijos daromą žalą bei skatinant LGBT* atvirumą ir didesnę integraciją į visuomenę.
  • Apdovanojimas „Geriausias amžius – mano amžius“ skiriamas už iniciatyvą, skatinančią realizuoti savo potencialą ir tikslus darbe, laisvalaikiu ar užsiimant visuomenine veikla, nepaisant stereotipų apie jauną ar vyresnį amžių, už nuopelnus vienijant įvairaus amžiaus žmonių kartas.
  • Įveiktos kliūties apdovanojimas skiriamas už fizinės, socialinės, kultūrinės, požiūrio ir/ar kitokios kliūties sėkmingą įveikimą užtikrinant žmonių su negalia orų gyvenimą ir dalyvavimą visuomenėje.
  • Religijų įvairovės apdovanojimas skiriamas asmeniui, organizacijai, idėjai ar projektui, kuris prisidėjo prie religijos laisvės principo įtvirtinimo ir sklaidos bei religijų įvairovės pažinimo ir priėmimo skatinimo Lietuvoje.
  • Metų proveržio apdovanojimas skiriamas už plačiai nuskambėjusį ir prie įvairovės ir lygybės skatinimo visuomenėje prisidėjusį poelgį, darbą, iniciatyvą, kūrinį ir panašiai.
  • Žiniasklaidos balso apdovanojimas skiriamas žiniasklaidos atstovams, kurie savo darbu, veiksmu ar iniciatyva skatina asmenų lygybę ir įvairovę visuomenėje bei gina žmogaus teises.
  • Gyvenimo nuopelnų apdovanojimas skiriamas asmeniui už gyvenimo nuopelnus žmogaus teisių srityje, kurio aktyvūs ir iniciatyvūs veiksmai prisidėjo prie lygybės, įvairovės ir tolerancijos idėjų skatinimo ir puoselėjimo.

KAIP NOMINUOTI KANDIDATUS? Nominuoti kandidatus galima užpildant elektroninę anketą: https://goo.gl/forms/0ntQNuwNDnkjZ4f02 iki vasario 21 dienos. Galima pateikti daugiau nei vieną kandidatą skirtingose nominacijose.

Daugiau informacijos apie nominantų atranką galima rasti čia: http://lygybe.lt/lt/nacionaliniailygybesirivairovesapdovanojimai. Turintys klausimų gali kreiptis telefonu: (8 5) 272 7719 arba el. paštu: [email protected].

2017 metų laimėtojai bus apdovanoti kovo 29 dieną Valdovų rūmuose, Vilniuje.