BDAR
gdpr

Nuotaikingame renginyje pristatytos unikalios tautinių mažumų ir lietuvių mokyklų bendradarbiavimo iniciatyvos

Data

2018 12 14

Įvertinimas
1
4125_67b5dce2a3ea95085437a6a5363c6310.jpg

Gruodžio 7 d. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salėje organizavo Pietryčių Lietuvos ir kitų šalies regionų mokyklų bendradarbiavimo iniciatyvų pristatymo renginį.

Renginyje dalyvavo moksleiviai ir mokytojai iš Vilniaus ir Vilniaus rajono, Visagino, Šalčininkų, Trakų, Varėnos, Kėdainių ir Ukmergės. Jaunuoliai, bendradarbiaudami su kitų šalies regionų mokyklų mokiniais, įvairiomis meninėmis formomis išreiškė savo patirtis, minint Lietuvos 100-mečio jubiliejų. Renginio dalyviai kūrybiškai supažindino su įvairiomis tautomis, jų kultūra, tradicijomis, papročiais, istorija ir folkloru bei krašto išskirtinumu. Renginio pabaigoje buvo apdovanoti ryškiausių pristatymų autoriai bei įteikti padėkos raštai visoms bendradarbiavimo iniciatyvose dalyvavusioms mokykloms. Dalyviams koncertavo ir savo pasiekimus pristatė Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleiviai.

Skatindamas Pietryčių Lietuvos ir kitų šalies regionų mokyklų tarpkultūrinį dialogą, 2018 m. Departamentas finansavo 14 Pietryčių Lietuvos mokyklų, kuriose mokoma lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis, moksleivių projektų. Prie šių projektų įgyvendinimo prisijungė dar 20 mokyklų iš Vilniaus ir Vilniaus rajono, Visagino, Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Šiaulių, Varėnos, Kėdainių, Palangos ir Ukmergės. Taip pat finansuotos šešios nevyriausybinės organizacijos, kurių projektuose dalyvavo apie 100 mokyklų moksleivių bei 5 nevyriausybinės organizacijos, kurių projektų veiklose dalyvavo vaikai ir jaunimas iš Pietryčių Lietuvos. Iš viso Pietryčių Lietuvos mokyklų tarpkultūrinio bendradarbiavimo projektuose dalyvavo daugiau kaip 3000 vaikų.

Renginyje Šalčininkų r. Butrimonių mokykla, bendradarbiaudama kartu su Vilniaus Rajono Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindine mokykla pristatė projektą „Pažinkime savo kraštą: nuo Šalčios žemės per Panemunės kraštą iki Baltijos jūros“. Jo metų buvo mokiniai susipažino su istoriniu rajono ir Lietuvos paveldu, aplankė Dieveniškių istorinį regioninį parką, Norviliškių pilį, Pavlovo Respubliką Turgeliuose, Jašiūnų dvarą, Panemunės pilį, Ventės ragą ir Baltijos jūrą. Kelionės metų mokiniai turėjo galimybė užmegzti ryšius su kitų mokyklų ir tautybių mokiniais. Projektą vainikavo 2 dienų baigiamasis turistinis žygis prie Versekos upės Šalčininkų rajone.

Vilniaus „Žaros“ gimnazija kartu su Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos mokiniais, mokytojais ir mokyklos bendruomenės nariais pristatė projektą „Lietuvos partizanų kovų kelias“. „Žaros“ gimnazijoje buvo organizuota skautų veikla, įvyko skaitovų konkursas, istorinių žinių viktorina, netrukus įvyks partizaninių dainų konkursas. Mokiniai taip pat dalyvavo išvykoje į Druskininkų kalinių ir tremtinių muziejų bei į Pietryčių partizanų bunkerius. Projekto dėka vaikai stengėsi suprasti, kokių idėjų vedini gyveno Lietuvos žmonės, ko siekė pokario metais Lietuvos miškuose kovojęs jaunimas.

Trakų suaugusiųjų mokymo centro projekte „Sveikinimas Lietuvai“ turėjo galimybę dalyvauti įvairių tautinių mažumų bendrojo lavinimo bei sekmadieninės mokyklos, bendrijos, centrai. Bendrai projekto veiklose dalyvavo apie 600 moksleivių iš 50 mokyklų. Projekto dalyviai kūrė asmeninius elektroninius atvirukus bei kolektyvinius video klipus – sveikinimus Lietuvai. Darbai buvo įkelti į virtualią erdvę, geriausi jų - išsiųsti respublikiniam konkursui, vykusiam Trakuose.

Bendrame Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos projekte „Atverskime šlovingus Lietuvos istorijos puslapius“, dalyvavo lenkų, totorių, rusų bei mišrių šeimų jaunimas. Organizuota viktorina „Atverskime šlovingus Lietuvos istorijos puslapius“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-iui paminėti, projekto dalyviai leidosi į edukacines išvykas po Lietuvos regionus kartu su Ukmergės A. Smetonos gimnazijos jaunimu. Taip pat projekto pabaigai buvo organizuota tautinė vakaronė Ukmergėje, pristatant Lietuvoje gyvenančių tautų ir skirtingų mūsų šalies regionų kultūras. Projekto metu dalyviai susipažino su senosios Lietuvos istoriniu ir kultūriniu palikimu, puoselėjant tautines tradicijas bei stiprinant įvairių tautinių bendruomenių kultūrinius ryšius.

Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos ir Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos bei Šalčininkų r. Baltosios Vokės pramogų centro projekte „Ūžė girnos – byrėjo tautosakos lobynas“ dalyvavo šių gimnazijų mokiniai. Projekto metu jaunimui buvo organizuota edukacinė veikla E. Ožeškovos – juodosios keramikos Vienaragių šile, Merkinės V. Krėvės – juostų pynimo Baltosios Vokės pramogų centre. Mokiniai, padedami Baltosios Vokės pramogų centro etnografinio ansamblio „Lalymka“, mokėsi Šalčininkų regiono liaudies žaidimų ir dzūkišką liaudies šokį. Projekto pabaigoje dalyviai vyko į Liškiavą, kur pristatė savo veiklą.

Šalčininkų rajono vaikams ir jaunimui skirtą projektą „Vasaros teatro stovykla“ vykdė Judesio ir minties teatras. Renginio Balio Dvariono mokykloje metu moksleiviai papasakojo apie stovyklą, savo įspūdžius bei pakvietė pažiūrėti stovykloje sukurtų filmų fragmentų.

Šie ir kiti mokyklų bendradarbiavimo projektai 2018 m. buvo organizuoti remiant Tautinių mažumų departamentui, įgyvendinant Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę programą.

Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje skatinimo projektų finansavimui 2018 m. buvo gautos 43 paraiškos. Bendra iš Departamento prašyta suma siekė 221 tūkstantį eurų. Daliniam projektų finansavimui iš valstybės biudžeto buvo skirta 70 tūkstančių eurų.

Finansavimas skirtas pilietiškumo ugdymui, tarpkultūrinio dialogo ir atminties įprasminimo veikloms Pietryčių Lietuvoje bei pilietinių, kultūrinių, socialinių veiklų ir įgūdžių stiprinimui.