Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos rusų dramos teatru

Data

2019 01 11

Įvertinimas
2
07.jpg

Sausio 10 d. Tautinių mažumų departamente pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos rusų dramos teatru, kuriuo abi institucijos įsipareigojo stiprinti socialinę partnerystę tautinių mažumų srityje, siekiant abipusiškai naudingų tikslų.

Kartu su teatru, departamentas įsipareigojo organizuoti ir įgyvendinti kultūrines bei edukacines veiklas, teikti konsultacijas rengiant repertuarus, susijusius su tautinių mažumų kultūros puoselėjimu ir sklaida, dalyvauti Teatro organizuojamose renginiuose bei kultūrinėse programose, susijusiose su tautinių mažumų kultūra. Taip pat siekiama skatinti ir įvairinti tautinių bendruomenių kultūrinį gyvenimą bei tautinių kultūrų pažinimą visuomenėje, drauge kurti kokybišką ir įvairiapusę daugiakultūrinę terpę, panaudojant abipusę patirtį ir potencialą.

Pasak Tautinių mažumų departamento direktorės Vidos Montvydaitės, Lietuvos rusų dramos teatre dirba labai entuziastingi žmonės, ir abiejų institucijų darbas turi panašumų įvairių kultūrų sugyvenimo lauke, bandant įdomiai pateikti mūsų bendrą praeitį, dabartį ir tam tikrus skirtumus.

„Pasikalbėjus su LRDT vadove, kilo daug įvairių sumanymų ir minčių, todėl prasminga yra sutartimi įteisinti mūsų bendradarbiavimą, planuojant tautinėms bendruomenėms daug įvairių veiklų. Mes orientuojamės ne tik į jaunimą, bet ir į platesnę auditoriją, įvairias kultūros ir švietimo įstaigas“, – sakė departamento direktorė.

Kaip sutarties pasirašymo ceremonijoje sakė LRDT vadovė Olga Polevikova, Lietuvos rusų dramos teatras neapsiriboja vien rusų kultūra, bet stengiasi dar labiau pritraukti ir kitų tautų bei kultūrų atstovus.

„Lietuvos rusų dramos teatras siekia vienyti tautas – jame  turi būti sąsajos su rusų kultūra, bet rusų pjesę gali statyti baltarusių režisierius, arba rusų kalba režisuoti lenkų dramaturgo pjesę. Su Tautinių mažumų departamentu sutelksime savo jėgas ir kartu nuveiksime daugiau, užtikrindami galimybę žiūrovams ne tik pas mus ateiti, bet ir tiems, kurie yra tolėliau nuo Vilniaus ir nuo mūsų teatro, pamatyti mūsų spektaklius, pažinti puikius mūsų aktorius“, – sakė O. Polevikova.

Tautinių mažumų departamento ir Lietuvos rusų dramos teatro informacija