Pasirašytu susitarimu su VDU, Tautinių mažumų departamentas plės Lietuvos tautinių mažumų pažinimą

Data

2019 01 08

Įvertinimas
1
imageedit_1_3569523379_1.png

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vytauto Didžiojo universitetas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo sieks glaudesnio teorijos ir praktikos sąlyčio, įgyvendinant priskirtas funkcijas.

Pasirašytu dokumentu abi institucijos įsipareigojo pagal galimybes kartu organizuoti ir įgyvendinti mokslinius tyrimus, konferencijas, diskusijas ir bendradarbiavimo iniciatyvas tautinių mažumų bei tarpkultūrinio dialogo srityse, teikti abipusę pagalbą analizuojant ir tyrinėjant su Lietuvos tautinėmis mažumomis susijus klausimus, sudaryti sąlygas abiejų šalių darbuotojams naudotis institucijų atliktais tyrimais, studijų rezultatais, statistinių duomenų ištekliais. Universiteto studentams – atlikti praktiką Tautinių mažumų departamente.

Anot Tautinių mažumų departamento direktorės dr. Vidos Montvydaitės, Tautinių mažumų departamento atliekamų funkcijų specifika įpareigoja glaudžiai bendradarbiauti su akademine bendruomene. „Darbas su Lietuvos tautinėmis mažumomis ir jų pažinimas neįmanomas be plataus istorinio, socialinio ir kultūrinio konteksto supratimo bei analizės. Neabejoju, kad pasirašytas susitarimas duos impulsą ne tik naujiems moksliniams tyrimams bei akademiniams atradimams be galo įdomioje Lietuvos tautinių mažumų srityje, bet ir paskatins jaunimą domėtis įvairiatautės Lietuvos dabartimi bei istorija“, – sakė Departamento direktorė.

Pasirašytu susitarimu Departamentas tęsia praktinės tautinių mažumų politikos įgyvendinimo pusės suartinimą su akademiniu pasauliu. Spalio mėnesį institucija pasirašė susitarimą su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.