2020-12-21

Paskirtos premijos už geriausius baigiamuosius mokslo darbus tautinių mažumų tematika

Akademinė taryba prie Tautinių mažumų departamento apsvarstė premijai už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika gautus darbus. Šiemet į premiją pretendavo 13 darbų.


Akademinės tarybos posėdžio metu premijas nutarta skirti:


Rugilei Karkauskaitei už apgintą baigiamąjį bakalauro studijų darbą „Litvakų virtuvė dabartinėje Lietuvoje: paveldas ir jo pritaikymas“, išmokant 300 eurų dydžio piniginę premiją;

Linai Mumgaudytei už apgintą baigiamąjį magistro studijų darbą „Mes einame prieš žemės sukimąsi: Tarpukario Rytų Europos žydžių moterų meninio išsilavinimo siekimas. Vilniaus ir Kauno atvejai“,  išmokant 500 eurų dydžio pinginę premiją;

Justinai Bružaitei-Liseckienei už mokslinį straipsnį „Sociolingvistinių veiksnių įtaka gimnazijų ugdomąja rusų kalba moksleivių lietuvių kalbos gramatiniam taisyklingumui“, išmokant 500 eurų dydžio pinginę premiją;

dr. Tomaš Božerocki už apgintą daktaro disertaciją „Medijų ir atminties laikmenų komunikacinė reikšmė formuojant Armijos Krajovos kolektyvinę atmintį XX a. viduryje”, išmokant 1000 eurų dydžio pinginę premiją;

Specialiosios premijos po 300 eurų bus skirtos Emilijai Miltinytei už apgintą bakalauro darbą „Atmintis apie žydų gelbėjimą Pasaulio Teisuolių šeimose“ ir Oleksandrai Petrauskaitei už apgintą magistro darbą „Emigracija iš Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos į tarpukario Lietuvą“.

Minėtų darbų vadovams: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto asistentei dr. Akvilei Naudžiūnienei, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorei dr. Jurgitai Verbickienei, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentei dr. Renatai Matkevičienei, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorei dr. Jurgitai Verbickienei - bus įteiktos padėkos.

Nuoširdžiai dėkojame konkurso dalyviams, sveikiname laureatus ir jų darbų vadovus! Tikimės, kad įvairiapusiški, įdomūs darbai paskatins domėtis Lietuvos tautinėmis mažumomis vis daugiau studijuojančių jaunų žmonių ir pandemija, šiemet pavėlinusi konkurso pabaigą, nesutrukdys kitąmet dalyvauti Tautinių mažumų departamento skelbiamame konkurse.


Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Premiją už geriausią baigiamąjį mokslo darbą Lietuvos tautinių mažumų tematika įsteigė, siekdamas  paskatinti aukštųjų universitetinių mokyklų studentus domėtis Lietuvos tautinėmis mažumomis ir įvairių studijų krypčių mokslo darbams rinktis su tautinėmis mažumomis susijusias temas.

Premiją gauti gali pretenduoti Lietuvos ir užsienio aukštųjų universitetinių mokyklų absolventai, apgynę baigiamąjį mokslo darbą Lietuvos tautinių mažumų tematika.