BDAR
gdpr

Prasideda Tautinių mažumų centrų projektų finansavimo paraiškų priėmimas

Data

2018 12 12

Įvertinimas
1
2671_32cbd89d5e9daf376412f3959e21cf5a.jpg
Tautinių mažumų departamentas, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę, programą, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą bei siekdamas didinti tautinių mažumų kultūros puoselėjimą ir sklaidą, skelbia Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų konkursą 2019 metams.
 
Paraiškas daliniam finansavimui gauti iki 2018 m. gruodžio 14 d. įskaitytinai gali teikti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrai, kurių veikla atitinka Departamento direktoriaus patvirtintas Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos rekomendacijas. Rekomendacijas galite rasti ČIA.
 
Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrai turi atitikti šiuos reikalavimus:
paraiškos pateikimo dieną teisės aktų nustatyta tvarka veiklą vykdo ne trumpiau kaip trejus metus;
numatytoms veiklas vykdo patalpose, atitinkančiose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas technines, sanitarines ir higienos normas, priešgaisrinės saugos sąlygas.

Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos, skirtos:
tautinių mažumų tapatybės išsaugojimui ir kultūros puoselėjimui;
tautinių mažumų socialinei integracijai užtikrinti; 
vaikų ir suaugusiųjų neformaliam švietimui;
tarpkultūrinio dialogo skatinimui;
žmogaus teisių apsaugai;
tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų įgalinimui;
istorinės, statistinės, demografinės medžiagos apie Lietuvos tautines mažumas kaupimui, sisteminimui ir sklaidai;
tautinių mažumų kultūrų sklaidai visuomenės informavimo priemonėse.

Prieš pildant paraišką prašome atidžiai perskaityti Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto tvarkos aprašą. Jį galite rasti ČIA.

Kartu būtina pateikti pareiškėjo vadovo parašu patvirtinta juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, įstatų (nuostatų) kopiją, taip pat projekto vadovo CV (patirtis įgyvendinant kultūros projektus) bei kitus papildomus dokumentus (rekomendacijas, atsiliepimus ir pan.).
1 paraiškos egzempliorius su pridedamaisiais dokumentais ir paraiškos el. variantas Word formate, įrašytas į atminties kaupimo laikmeną turi būti siunčiami adresu: Tautinių mažumų departamentas prie LRV, Raugyklos g. 25-102, LT-01140 Vilnius.

Ant voko būtina nurodyti „Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo atrankos konkursui“.

Pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė nei 2018 m. gruodžio 14 d.

Paraiškos formą rasite ČIA.
 
Jei kyla klausimų prašome kreiptis į Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiąjį specialistą Sigitą Šliažą – sigitas.sliazas@tmde.lt, tel. 8 5 2194826.

Daugiau informacijos ČIA.