2023-01-19

Pristatytos veiklos, skirtos skatinti visapusišką tautinių mažumų integraciją

Sausio 18 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija tautinių bendrijų atstovams pristatė Nacionalinio pažangos plano 4.3 uždavinio „Skatinti visapusišką tautinių mažumų integraciją“ įgyvendinimui planuojamas veiklas.

Numatoma inicijuoti kilnojamųjų parodų parengimą, įgyvendinti kultūros ir meno projektus, aktualizuojančius tautinių mažumų istoriją, tęsti gerų rezultatų pasiekusį projektą „Stiprūs įvairovėje“, didinti tautinių mažumų informacinį raštingumą, tobulinti tautinių mažumų būklės stebėseną, aktualizuoti ir pritaikyti bendruomenių poreikiams tautinių mažumų kultūros paveldo objektus. Planuojama, kad veiklos prasidės 2024 m. ir joms iki 2030 m. bus skirta 4,5 mln. eurų.