Susitikimas su NVO, dirbančių su romais, atstovais bei projekto ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ IV-ojo etapo romų tarpininkais

Data

2020 10 06

Įvertinimas
0
5976_4c447497ed890bd9444fa844948e69ec.jpg

Spalio 2 d. Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvyko susitikimas su projekto veiklose dirbančiais romų tarpininkais bei romų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su romų bendruomene, atstovais. Susitikimo metu buvo apžvelgti III-ojo projekto etapo rezultatai, diskutuota apie iššūkius, su kuriais susiduria tiek tarpininkai, tiek nevyriausybinių organizacijų atstovai, dirbdami romų socialinės įtraukties srityje, ieškota naujų galimybių naujajame projekto etape. Susitikime dalyvavo Tautinių mažumų departamento direktorė Vida Montvydaitė, Kybartų, Jonavos, Vilnius, Panevėžio romų tarpininkai, nevyriausybinių organizacijų – Romų visuomenės centro, „Padėk pritapti“, „Lietuvos romų bendruomenės“ atstovai.

Skatindamas romų bendruomenių ir vietos savivaldybių bendradarbiavimą bei savitarpio dialogą, sprendžiant romų tautinei mažumai aktualius integracijos, socialinės įtraukties, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitus klausimus, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tęsia 2016 m. pradėtą projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“, finansuojamą Europos Komisijos lėšomis. Projekte darbą pradės keturi romų tarpininkai bei lietuvių kalbos mokytojas.

Šie apmokyti romų bendruomenių atstovai vykdys tarpininkų – jungiamosios grandies tarp vietinių romų bendruomenių ir savivaldybių institucijų darbuotojų – funkciją Vilniuje, Panevėžyje, Kybartuose ir Jonavoje. Pagrindinės tarpininkų veiklos sritys susidės iš socialinių, ekonominių, švietimo, kultūrinių klausimų ir administracinės pagalbos romams.

Projektu ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ prisidedama prie romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo.