BDAR
gdpr

Sveikinimas Rumunijos nacionalinės šventės – Susivienijimo dienos – proga

Data

2017 12 01

Įvertinimas
0
77478_a95add7cac5367500fe485cd31372a5d.jpg

Nuoširdžiai sveikiname Lietuvos rumunų bendruomenę Rumunijos nacionalinės šventės – Susivienijimo dienos – proga. Atkaklus rumunų tautos siekis vienytis ir kurti savo valstybę prieš 99 metus istoriškai ir dvasiškai dar labiau suartina mūsų tautas.

Jūsų nuoseklios pastangos saugoti ir skleisti gimtąją kalbą, kultūrą ir tradicijas toli nuo savo gimtinės yra verti aukščiausios pagarbos. Savo prasmingais darbais jūs reikšmingai prisidedate prie daugiatautės Lietuvos visuomenės stiprinimo.

1918 m. gruodžio 1 d. Alba Iulijos mieste susirinkusi Nacionalinė Transilavanijos ir Vengrijos Rumunų Asamblėja vienbalsiai priėmė dekretą dėl „rumunų tautos ir jos apgyvendintų teritorijų susivienijimo“. Nacionalinės Asamblėjos rezoliucija taip pat numatė „fundamentalius naujos Rumunų valstybės įkūrimo principus“. Dokumentas reikalavo demokratinės vietinės autonomijos išsaugojimo bei visų tautybių ir religijų lygybės.