Tautinių bendrijų tarybos nariams pristatytas Tautinių mažumų įstatymo projektas

Data

2020 09 11

Įvertinimas
0
03.jpg

Rugsėjo 10 d. Tautinių bendrijų namuose vyko Tautinių bendrijų tarybos (TBT) posėdis. TBT narius sveikino Tautinių mažumų departamento direktorė Vida Montvydaitė. Posėdžio dalyviams buvo pristatytas darbo grupės paruoštas Tautinių mažumų įstatymo projektas, aptarti aktualūs einamieji, su tautinėmis bendruomenėmis susiję klausimai ir pasveikinti jubiliatai: Lietuvos baltarusių visuomeninių organizacijų susivienijimo pirmininkas Nikolaj Logvin, Ukrainiečių kultūros ir švietimo centro ,,Rodyna“ pirmininkė Lidia Trigub.

Veikianti kaip patariamoji institucija, Tautinių bendrijų taryba atstovauja tautinėms mažumoms Lietuvos tautinių mažumų politikos koordinavimo klausimais. Nuo tautinės mažumos, kurios skaitlingumas pagal paskutinius 2011 metų visuotinio gyventojų surašymo duomenis Lietuvos Respublikoje viršija 100 tūkst. žmonių, renkami 3 Tarybos nariai, nuo tautinės mažumos, kurios skaitlingumas yra nuo 10 tūkst. iki 100 tūkst. – du atstovai, nuo tautinės mažumos, kurios skaitlingumas mažesnis nei 10 tūkst. – vienas atstovas.

Pirmasis tautinių mažumų įstatymas buvo priimtas 1989 m. lapkričio 23 d. 1991 m. kai kurios esminės jo nuostatos buvo pakoreguotos. 2010 metais LR Seimo nutarimu Tautinių mažumų įstatymas nustojo galiojęs.

Vykdydamas LR Vyriausybės pavedimą ir reaguodamas į Tautinių bendruomenių prašymus, Tautinių mažumų departamentas subūrė darbo grupę įstatymui parengti, į kurios sudėtį institucijos ir NVO delegavo 24 atstovus. Šiuo metu Tautinių mažumų įstatymo projektas yra derinimo stadijoje Kultūros ministerijoje.