BDAR
gdpr

Tautinių bendrijų tarybos sveikinimas J.E. Gitanui Nausėdai inauguracijos proga

Data

2019 08 02

Įvertinimas
0
2016-11.jpg

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Jo Ekscelencijai Gitanui Nausėdai

Vilnius
2019-07-12

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente,

Lietuvos tautinių bendrijų vardu sveikiname Jus pradėjus eiti valstybės Prezidento pareigas.

Ilgaamžė mūsų šalies istorija, jos tautų vienybė rodo, jog susitelkimas buvo ir yra labai svarbus valstybingumo, pasiekimų ir pažangos dėmuo.

Linkime Jums geriausios sėkmės Jūsų darbe ir palaikome Jūsų siekį kurti gerovės valstybę, kurioje visi jos piliečiai jaustųsi saugūs, būtų gerbiamos jų teisės, užtikrintas orus gyvenimas ir rytdiena.
 
Lietuvos tautinių bendrijų tarybos vardu
pirmininkė Gunta Rone