BDAR

Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos penktojo stebėsenos etapo aptarimas

Data

2020 11 20

Įvertinimas
0
Capture.JPG

Lapkričio 17 d. Tautinių mažumų departamentas organizavo nuotolinį susitikimą Europos Tarybos Patariamojo komiteto 4 etapo rekomendacijų įgyvendinimo aptarimui. Nuotoliniame susitikime dalyvavo daugiau kaip 35 valstybės ir savivaldybių, tautinių bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir akademinės bendruomenės atstovai. Europos Tarybos Patariamajam komitetui atstovavo konvencijos ekspertai Erszebet Sandor-Szalay ir Craig Oliphant.

Susitikimo dalyvius sveikino Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė ir Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos vykdančioji sekretorė Elise Cornu.

Susitikime buvo kalbama apie Tautinių mažumų departamento suburtos darbo grupės parengtą Tautinių mažumų įstatymo projektą ir apie klausimus, susijusius su romų tautinės mažumos integracija, išsakyti Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos sekretoriato pastebėjimai po ketvirtojo Lietuvos Respublikos pranešimo 2018 m.

Ekspertai pažymėjo mūsų valstybės pažangą tautinių mažumų politikos teisinio reguliavimo bei bendradarbiavimo su tautinėmis mažumomis srityse.