BDAR
gdpr

Tautinių mažumų departamentas ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka pasirašė bendradarbiavimo susitarimą

Data

2018 10 03

Įvertinimas
0
14.jpg

Spalio 2 d. Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė ir Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą tarp šių dviejų institucijų. Pasirašytas dokumentas atveria kelią abiejų institucijų darbuotojams bendromis pastangomis tirti, saugoti ir įprasminti Lietuvos tautinių mažumų istoriją ir paveldą, plėtoti bendradarbiavimą akademinių tyrimų srityje, įgyvendinti bendras projektines mokslines iniciatyvas, teikti tarpusavio pagalbą vykdant teisės aktais priskirtas funkcijas.

Susitarimu Tautinių mažumų departamento ir Vrublevskių bibliotekos darbuotojams bus sudaryta galimybė dalyvauti bei kartu įgyvendinti mokslinius projektus, organizuoti tyrimus, konferencijas, seminarus, diskusijas ir kitus renginius, susipažinti su šių institucijų veikla ir darbo specifika.

Be kita ko, Tautinių mažumų departamentas sudarys galimybę bibliotekos darbuotojams organizuoti ir įgyvendinti priemones, skirtas kultūros paveldo tyrimams tautinių mažumų bei tarpkultūrinio dialogo srityse, konsultuos, teiks pasiūlymus, dalinsis atliktais tyrimais, studijų rezultatais ir statistinių duomenų ištekliais su bibliotekos darbuotojais.

Biblioteka sudarys galimybes Departamento darbuotojams naudotis saugoma literatūra, kultūros paveldo kolekcijomis ir fondais, moksliniais kultūros paveldo tyrimais, kvies Departamento darbuotojus pagal kompetenciją konsultuoti inicijuojant ir atliekant mokslinius tyrimus, susijusius su tautinių mažumų kultūros paveldo ir istorinio palikimo puoselėjimo, bei tarpkultūrinio dialogo skatinimo sritimis.

„Šis susitarimas atveria plačias bendradarbiavimo tarp bibliotekos ir departamento perspektyvas. Siekiant tinkamai ištirti ir reprezentuoti Lietuvos tautinių mažumų paveldą, departamento darbuotojams bus suteikta prieiga prie neišsemiamų unikalios ir be galo vertingos medžiagos lobynų, saugomų bibliotekoje, o departamentas galės dalintis savo praktine patirtimi ir atliekamomis analizėmis su bibliotekos mokslininkais, įgyvendinant tautinių mažumų politiką mūsų dienomis ir faktiškai kuriant šiuolaikinę istoriją“, – susitarimo pasirašymą komentavo Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė.

Renginyje dalyvavo Departamento ir bibliotekos vadovai ir darbuotojai, mokslininkai, tautinių bendruomenių atstovai. Renginio metu bibliotekoje buvo atidaryta kilnojamoji paroda „Lietuvą kūrėme kartu“. Renginio dalyviams koncertavo romų tautybės baritonas Gopalas Michailovskis.