BDAR

Tautinių mažumų departamentas kartu su Kauno apskrities totorių bendruomene išleido knygą „Lietuvos totoriai“

Data

2020 11 16

Įvertinimas
0
vytautas.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, gavęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos paramą pagal prioritetinę finansavimo kryptį „Projektai, skirti tautinių mažumų ir bendrijų istorijai Lietuvoje puoselėti“, bendradarbiaudamas su Kauno apskrities totorių bendruomene 2020 m. spalio 12 d. išleido 256 psl. knygą „Lietuvos totoriai“.

2021 m. sukanka 700 metų nuo didžiojo kunigaikščio Gedimino sąjungos su totoriais sudarymo, todėl labai svarbu įvertinti totorių paliktą ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje, jų išskirtinį indėlį į karybos meną, dalyvavimą visuose karuose ir sukilimuose, kovose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, akcentuoti Lietuvos totorių bendruomenės reikšmingą indėlį Lietuvos valstybingumo atkūrimui, istorijai ir kultūrai, pabrėžti, kad ši bendruomenė savo gyvenimą susiejo su Lietuva ir yra jos istorijos dalis – tai pagrindinės išleistos knygos, turinčios didelę išliekamąją vertę, gairės. Knyga skirta 2021 m. – “Totorių istorijos ir kultūros metams”.

Išleista knyga „Lietuvos totoriai“ savo turiniu atspindi šios tautos atsiradimo Lietuvoje ištakas, unikalią istoriją ir kultūros pavedą įvairiuose Lietuvos regionuose. Knygos straipsniuose aprašoma Lietuvos totorių istorija, kultūros, religijos, tradicijų ir papročių puoselėjimo raida laikotarpiu nuo totorių įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje iki šių dienų. Leidinyje pateikiama išsami medžiaga, daugybė faktų, anksčiau nepublikuotų dokumentų, paveikslų, grafikos darbų, litografijų, piešinių, nuotraukų, atviručių, žemėlapių, atskleidžiančių išsamų ir unikalų vaizdą apie Lietuvos totorių istoriją, kultūrą, kultūros paveldą, bei šias vertybes puoselėjančias Lietuvos totorių bendruomenes.

Išleistos knygos straipsniai supažindina skaitytoją su Lietuvos totorių bendruomenės veikla, jos indėliu kuriant naująją Lietuvos istoriją, dalyvaujant lemiamuose Lietuvos istorijos įvykiuose bei nepriklausomos valstybės atkūrimo procesuose. Knyga „Lietuvos totoriai“ turi išliekamąją istorinę bei edukacinę reikšmę, padės Lietuvos visuomenei geriau pažinti jau daugiau kaip 600 metų gyvenančių šalia lietuvių tautos totorių istoriją ir kultūrą, skatins patriotizmą, tarpkultūrinį dialogą, integracijos į Lietuvos visuomenę bei tautinės savimonės išsaugojimo procesus.