BDAR
gdpr

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, konkursą 2017 metams

Data

2016 12 13

Įvertinimas
0
LOGO su uzrasu horiz2.jpg

Tautinių mažumų departamentas, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę programą, skelbia projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, konkursą 2017 metams.

Paraiškas daliniam finansavimui gauti (skiriama ne daugiau kaip 80 procentų visų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų) iki 2016 m. gruodžio 15 d. gali teikti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos.

Atkreipiame dėmesį, jog siekdamas skatinti Pietryčių Lietuvos ir kitų šalies regionų mokyklų tarpkultūrinį dialogą, tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje srityje Tautinių mažumų departamentas išskyrė mokyklų tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir dialogo skatinimo prioritetą.

Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje sričiai paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, bendrojo lavinimo mokyklos (biudžetinės įstaigos).

Projektų konkursui fizinių asmenų paraiškos nepriimamos.

Kartu su 1 egz. paraiškos būtina pateikti pareiškėjo vadovo parašu patvirtinta juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopiją, taip pat projekto vadovo CV (nurodant ne mažiau nei trijų metų patirtį įgyvendinant kultūros projektus) bei kiti papildomi dokumentai (rekomendacijos, atsiliepimai ir pan.).

Projektui įgyvendinti numatomos išlaidos turi būti būtinos, pagrįstos ir realios. Atkreipiame dėmesį, kad pagal šią programą nefinansuojamos tautinių mažumų kultūros objektų (pastatų) rekonstravimo ir kapitalinio remonto, ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.

Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo taisykles, rasite, paspaudę ČIA.

Paraiškos formą rasite, paspaudę ČIA.

 

1 paraiškos egzempliorius su kitais dokumentais turi būti siunčiami Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės adresu:

Tautinių mažumų departamentas prie LRV, Raugyklos g. 25, LT-01118 Vilnius.

Ant voko būtina nurodyti „Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriui".

Pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė nei 2016 m. gruodžio 15 d.

Pasiteiravimui:

Informacija teikiama tel. (8 5) 219-48-58; (8 5) 219-48-16