Tautinių mažumų departamentas skelbia papildomą konkursą viešųjų įstaigų, kuriose įgyvendina dalininko teises, veiklos projektams finansuoti

Data

2020 09 28

Įvertinimas
0
j-kelly-brito-PeUJyoylfe4-unsplash.jpg

Įgyvendinant Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 14) ir kurio naujai redakcijai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 40), 4 tikslo „Skatinti ekonomiką“ priemonę „Kultūros ir meno paslaugoms kurti, kartu užtikrinant biudžetinių valstybės kultūros įstaigų veiklą“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1010 „Dėl lėšų skyrimo“ Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas papildomas finansavimas - 50 tūkst. eurų. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1010 „Dėl lėšų skyrimo“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. S2-2683 „Dėl papildomų lėšų kultūros ir meno paslaugoms kurti, kartu užtikrinant įstaigų veiklą išsaugant jų tapatumą programą“, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia konkursą Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų, kuriose dalininko teises įgyvendina Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, veiklos projektams finansuoti 2020 metais.

Konkursas bus vykdomas vadovaujantis Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-45.

Paraiškų priėmimas vyks nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 12 d. imtinai.

Pateiktas paraiškas vertins iš įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ekspertų suburta paraiškų vertinimo komisija.

Finansavimo konkursui gali būti teikiami projektai, kuriantys kultūros ir meno paslaugas pagal šiuos prioritetus:
•    tautinių mažumų tapatybės išsaugojimas ir kultūros puoselėjimas;
•    tarpkultūrinio dialogo skatinimas;

•    Nustatoma, kad vienam kultūros projektui iš dalies finansuoti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama nuo 3000 iki 30 000 eurų, bet ne daugiau kaip 80 procentų nuo visos Projekto vertės.
•    Administravimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 80 proc. visų finansuotinų veiklos išlaidų. Išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams gali sudaryti ne daugiau kaip 80 proc. visų administravimo išlaidų

-    Paraiškos bus priimamos tik elektroniniu būdu. Visus būtinus skenuotus dokumentus paraiškos teikėjai turi siųsti el. paštu info@tmde.lt. Paraiškos pateikimo data laikoma Paraiškos gavimo el. paštu data.
-    Paraiškos teikėjai turės patvirtinti savo patikimumą. 
Teikdami paraiškas Departamentui, paraiškos teikėjai turės patvirtinti, kad yra įvykdę įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu ir kad Paraiškos teikėjo atžvilgiu nėra pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu nėra taikomas turto areštas ir išieškojimas, kuris galėtų būti nukreiptas į programai įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas.

Paraiškos forma ir finansavimo tvarkos aprašas skelbiami čia

Telefonai pasiteirauti:
Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Šliažas 
(8 5) 219 48 26, el. p. sigitas.sliazas@tmde.lt