BDAR
gdpr

Tautinių mažumų departamentas skelbia projektinių paraiškų priėmimą 2020 m. (paraiškos priimamos iki gruodžio 9 d. imtinai)

Data

2019 12 09

Įvertinimas
0
3913_52ae4d0926fd18621d4c5fcfb2145eb2.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą programą, skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti 2020 metais. Paraiškų priėmimas vyks iki gruodžio 9 d. imtinai.

Pateiktas paraiškas vertins iš įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ekspertų suburta paraiškų vertinimo komisija, įsakymas dėl finansavimo projektams bus paskelbtas iki 2020 m. kovo 1 d.

Finansavimo konkursui gali būti teikiami keturių sričių Projektai pagal šiuos prioritetus:
Tautinių mažumų kultūros sklaida.
–    tautinių mažumų kultūros ir tradicijų sklaida;
–    tautinių mažumų integracija;
–    tautinių mažumų kultūros paveldo ir jo kultūrinės vertės išsaugojimas;
–    romų tautinės mažumos integracija ir tautinio tapatumo puoselėjimas.
Tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūrinis bendradarbiavimas Pietryčių Lietuvoje.
–    tautinių mažumų vaikų ir jaunimo pilietiškumo skatinimas;
–    mokyklų bendruomenių tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir dialogo skatinimas;
–    vietos bendruomenių veiklos įgalinimas.
Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla.
Tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į šiuos pakeitimus:
-    Įvedamos finansavimo „žirklės“
Nustatoma, kad vienam kultūros projektui iš dalies finansuoti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama nuo 500 iki 10 000 eurų, bet ne daugiau kaip 80 procentų nuo visos Projekto vertės.

-    Paraiškos bus priimamos tik elektroniniu būdu
Visus būtinus skenuotus dokumentus paraiškos teikėjai turės siųsti el. paštu info@tmde.lt. Paraiškos pateikimo data laikoma Paraiškos gavimo el. paštu data.

-    Paraiškos teikėjai turės patvirtinti savo patikimumą
Teikdami paraiškas Departamentui, paraiškos teikėjai turės patvirtinti, kad yra įvykdę įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu ir kad Paraiškos teikėjo atžvilgiu nėra pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu nėra taikomas turto areštas ir išieškojimas, kuris galėtų būti nukreiptas į programai įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas.

Paraiškos forma ir finansavimo tvarkos aprašas skelbiami čia

Telefonai pasiteirauti:
Dėl Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir Tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje prioritetų – Aušra Šokaitienė (8 5) 219 48 58. 
Dėl Tautinių mažumų kultūrų sklaidos visuomenės informavimo priemonėse prioriteto – Sergej Dobriakov (8 5) 219 48 29.
Dėl Tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veiklos prioriteto – Irma Rabcevičienė (8 5) 219 48 27.