BDAR
gdpr

Tautinių mažumų departamentas skelbia Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų finansavimo konkursą 2020 metams

Data

2019 12 04

Įvertinimas
0
4445_0406b47897b14b293f802b61f7de8bd0.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą programą, skelbia konkursą Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektams finansuoti 2020 metais. Paraiškų priėmimas vyks iki 2019 m. gruodžio 23 d. imtinai.

Pateiktas paraiškas vertins iš įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ekspertų suburta paraiškų vertinimo komisija, įsakymas dėl finansavimo projektams bus paskelbtas iki 2020 m. kovo 1 d.

Finansavimo konkursui gali būti teikiami Projektai pagal šiuos prioritetus:
•    tautinių mažumų tapatybės išsaugojimas ir kultūros puoselėjimas;
•    tautinių mažumų socialinės integracijos užtikrinimas; 
•    valstybinės kalbos mokymas;
•    vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas;
•    tarpkultūrinio dialogo skatinimas;
•    žmogaus teisių apsauga;
•    tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų įgalinimas;
•    istorinės, statistinės, demografinės medžiagos apie Lietuvos tautines mažumas kaupimas, sisteminimas ir sklaida;
•    tautinių mažumų kultūrų sklaida visuomenės informavimo priemonėse.
Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į šiuos pakeitimus:
–    Nustatoma, kad vienam kultūros projektui iš dalies finansuoti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama nuo 3000 iki 30 000 eurų, bet ne daugiau kaip 80 procentų nuo visos Projekto vertės.
–    Administravimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 80 proc. visų finansuotinų veiklos išlaidų. Išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams gali sudaryti ne daugiau kaip 80 proc. visų administravimo išlaidų

-    Paraiškos bus priimamos tik elektroniniu būdu
Visus būtinus skenuotus dokumentus paraiškos teikėjai turės siųsti el. paštu info@tmde.lt Paraiškos pateikimo data laikoma Paraiškos gavimo el. paštu data.

-    Paraiškos teikėjai turės patvirtinti savo patikimumą
Teikdami paraiškas Departamentui, paraiškos teikėjai turės patvirtinti, kad yra įvykdę įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu ir kad Paraiškos teikėjo atžvilgiu nėra pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu nėra taikomas turto areštas ir išieškojimas, kuris galėtų būti nukreiptas į programai įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas.

Paraiškos forma ir finansavimo tvarkos aprašas skelbiami čia

Telefonai pasiteirauti:
Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Šliažas 
(8 5) 219 48 26, el. p. sigitas.sliazas@tmde.lt