BDAR
gdpr

Tautinių mažumų departamentas skyrė premijas už tautinių mažumų temų atskleidimą žurnalistams ir mokslo baigiamųjų darbų autoriams

Data

2018 11 27

Įvertinimas
0
apdovanojimai.jpg

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, siekdamas paskatinti aukštųjų universitetinių mokyklų studentus ir žiniasklaidos atstovus domėtis Lietuvos tautinėmis mažumomis ir mokslo bei žurnalistiniams darbams rinktis su tautinėmis mažumomis susijusias temas, kasmet skelbia baigiamųjų mokslo darbų Lietuvos tautinių mažumų tematika konkursą ir konkursą „Už tarpkultūrinio dialogo skatinimą“ premijai gauti.

Akademinių darbų konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio aukštųjų universitetinių mokyklų absolventai, einamaisiais akademiniais metais apgynę Lietuvos tautinių mažumų studijų srities baigiamąjį mokslo darbą arba kitos tematikos baigiamąjį mokslo darbą, kuriame Lietuvos tautinių mažumų aspektai buvo plačiai nagrinėti.

Šiemet akademinių baigiamųjų darbų konkurso laimėtoja 1-oje nominacijos grupėje tapo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto absolventė Rūta Matimaitytė už apgintą baigiamąjį bakalauro darbą „Vilko vaikai: tarp istorijos ir užmaršties“.

Konkurso laimėtoja 2-oje nominacijos grupėje tapo Aurėja Jutelytė už Centriniame Europos universitete apgintą baigiamąjį magistro darbą „Transnacionalinė romų genocido atmintis“. 

3-ioje nominacijos grupėje laimėtoju tapo Justas Stončius iš Klaipėdos universiteto už geriausią doktoranto publikuotą mokslinį straipsnį „Vilniaus „Valiutininkų byla“ 1962 metais: antisemitizmas sovietinėje Lietuvoje“.

Specialiąją vertinimo komisijos premiją Akademinė taryba skyrė Vilniaus universiteto Polonistikos centro absolventei Karinai Čarneckajai už baigiamąjį bakalauro darbą „Vilniaus rajono vietovardžių vartosena Lietuvos lenkų kalboje (sociolingvistinis tyrimas)“.

Baigiamuosius darbus pagal nustatytus kriterijus vertino prie Tautinių mažumų departamento veikianti Akademinė taryba, sudaryta iš Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų (Aleksandro Stulginskio, Balstogės, ISM Vadybos ir ekonomikos, Kauno technologijos, Klaipėdos, Lietuvos edukologijos, Majamio (JAV), Mykolo Romerio, Šiaulių, Vilniaus Gedimino technikos, Vilniaus, Vytauto Didžiojo universitetų, Generolo Jono Žemaičio karo akademijos, Lietuvos socialinių tyrimų centro, Vilniaus dailės akademijos) atstovų, mokslininkų, tyrėjų, ekspertų.

2018 metų akademinių darbų konkursui buvo pateikti įvairių mokslo krypčių: politikos mokslų, istorijos, filologijos, komunikacijos ir informacijos darbai lietuvių, lenkų, anglų kalbomis. Darbų sulaukta iš Vilniaus, Klaipėdos, Mykolo Romerio universitetų, Centrinio Europos universiteto Budapešte. Iš viso konkurse dalyvavo 10 žmonių ir 13 darbų.

Geriausių mokslinių darbų autoriai apdovanojami premijomis: premija už apgintą baigiamąjį bakalauro studijos darbą (premijos dydis 300 Eur), premija už apgintą baigiamąjį magistro studijų darbą (premijos dydis 500 Eur) ir premija už apgintą doktorantūros studijų disertacinį darbą (premijos dydis 1000 Eur), už geriausią publikuotą doktoranto straipsnį (premijos dydis 500 Eur). Taip pat Akademinė tarybos siūlymu gali būti skiriama specialioji premija (premijos dydis 300 Eur).

Į premiją „Už tarpkultūrinio dialogo skatinimą“ gali pretenduoti straipsnio, radijo arba televizijos laidos, skatinančios tarpkultūrinį dialogą autorius arba autorių kolektyvas, savo darbą publikavęs spaudoje arba elektroninėje žiniasklaidoje, skelbęs per radiją arba televiziją.

Šiemet pagrindinė piniginė premija „Už tarpkultūrinio dialogo skatinimą“ skirta Ina Šilinai už dokumentinį multimedijos projektą „Tapatybė“, skelbiamą portale nanook.lt. Projektas gilinasi į rusakalbių vaikų, užaugusių nepriklausomoje Lietuvoje, identitetą. Jo herojai kilę iš įvairių Lietuvos miestų bei miestelių. Tai studentai, jauni mokytojai, mokslininkai, politikai ir menininkai.

Papildomą specialiąją premiją pasidalino Teresos Rožankovskajos, Arūno Brazausko ir Antoni Radčenko autorių kolektyvas bei www.15min.lt portalo dienos redaktorė Kristina Aržuolaitienė.
T. Rožankovskajos, A. Brazausko ir A. Radčenko kurtas penkių video paskaitų ciklas „Lietuva-Lenkija. Konflikto genezė“ pasakoja apie sudėtingus Lietuvos ir Lenkijos bendros istorijos etapus, ciklas yra skelbiamas www.15min.lt, www.zw.lt ir www.lnb.lt portaluose.

K. Aržuolaitienės projektas „Mes lygūs“ atskleidžia temas, kurios visuomenėje skatina lygybę. Konkursui buvo pateikti trys autorės straipsniai apie Lietuvoje gyvenančius tautinių mažumų atstovus.

Iš viso šiemet konkursui „Už tarpkultūrinio dialogo skatinimą“ buvo atsiųsta 12 darbų: straipsniai, video ir radijo laidos, multimedijos projektai. Konkursui darbus atsiuntė 7 žurnalistai ir autorių kolektyvai, iš jų – du, dirbantys regionuose. Darbai buvo skelbti naujienų portaluose www.15min.lt, www.bernardinai.lt, www.zw.lt, www.etaplius.lt, interneto svetainėse www.lnb.lt, www.nanook.lt, spausdinamos dienraščiuose „Etaplius“, „Ekspress Nedelia“, transliuotos per INIT Ekstrą televiziją ir Lietuvos radiją.

Premijos „Už tarpkultūrinio dialogo skatinimą“ dydis – 29 BSI, arba bazinės socialinės išmokos, tai prilygsta EUR 1102.

Apdovanojimai konkursų laimėtojams buvo įteikti iškilmingame Tautinių mažumų departamento renginyje lapkričio 16 d. Mokslų Akademijoje.